UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja


Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2011
 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012