UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Deň otvorených dverí UPJŠ v Košiciach priniesol zaujímavé novinky

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium. Celouniverzitný deň otvorených dverí zorganizovala univerzita v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja v piatok 5. októbra 2018. Oproti predchádzajúcim rokom priniesol ôsmy ročník DOD UPJŠ v Košiciach zaujímavé novinky.

    Prvou z nich boli samostatné infostánky univerzitných pracovísk, medzi nimi Univerzitné poradenské centrum, Študentské domovy a jedálne, Univerzitná knižnica, Botanická záhrada a Univerzitný spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae. Študenti si odniesli cenné informácie aj vďaka ďalšej novinke - infostánkom s prezentáciami zahraničných mobilít v rámci programu Erasmus+ a s možnosťami štúdia pre ukrajinských uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku. Na Dni otvorených dverí nezabudla univerzita ani na pedagógov, vychovávateľov a priaznivcov stredných škôl a gymnázií. Po novom mali možnosť porozprávať sa s jednotlivými prodekanmi fakúlt UPJŠ v Košiciach o štúdiu, ako aj o ďalších dôležitých témach.

    Pre záujemcov o štúdium, návštevníkov a širokú verejnosť bola pripravená ešte jedna novinka – interaktívna výstava Dejiny tvoríš ty! Sprievodné podujatie univerzitného DOD bolo vyvrcholením komemorácie tohtoročných osmičkových jubileí. Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, oblečení v dobových kostýmoch, podávali návštevníkom Dňa otvorených dverí na označených miestach odborný výklad, ktorý bol umocnený viac ako 600 dobovými fotografiami a viacerými zbierkovými predmetmi, vrátane historických vozidiel. Hlavným zámerom tohto sprievodného podujatia bolo vysvetľovať fakt, že aj veľké dejiny, o ktorých sa učíme v školách, sú tvorené jednotlivcami a každý občan svojím konaním a rozhodnutiami prispieva k tomu, akým smerom sa naša spoločnosť uberá. Interaktívnu výstavu Dejiny tvoríš ty! si záujemcovia mohli pozrieť od 9.00 do 15.30 hod.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe alebo v reportáži TV KOŠICE.
 


Posledná aktualizácia: 15.02.2019