UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Historicky prvý Staff Week na UPJŠ v Košiciach

Od 9. do 12. októbra 2018 prebiehal na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Erasmus Staff Week zameraný na Mobility Erasmus+ - možnosti, motivácia, bariéry a činnosť konzorcií.

Organizátormi podujatia Erasmus Staff Week boli Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach a mimovládna nezisková organizácia Educa International o.p.s. so sídlom v Prahe.  Hlavným cieľom podujatia bolo nadviazať a zintenzívniť spoluprácu medzi slovenskými a českými inštitúciami a ponúknuť možnosť širšej diskusie na aktuálne témy súvisiace s realizáciou mobilít v rámci programu Erasmus+ , ako napríklad motivácia študentov k účasti na mobilitách, odstraňovanie bariér, uznávanie výsledkov mobilít a ďalšie.

FOTO a TEXT: Mgr. Renáta Timková, PhD.


Posledná aktualizácia: 15.02.2019