UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UPJŠ v Košiciach patrí medzi 1250 najlepších univerzít


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podľa rebríčka U.S. News – Best Global Universities Rankings patrí medzi 1250 najlepších svetových univerzít.

Do rebríčka sa dostali 3 slovenské univerzity:
- Univerzita Komenského v Bratislave (511. miesto)
- UPJŠ v Košiciach (894. miesto)
- Slovenská technická univerzita v Bratislave (1065. miesto)


Bližšie informácie...
 

Posledná aktualizácia: 22.02.2018