Prejsť na obsah

Zápis do materskej školy UPJŠ v Košiciach

0minút, 22sekúnd

UPJŠ v Košiciach otvára dňom 1.9.2024 Materskú školu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s maximálnym počtom detí 25.

Prijímanie detí do MŠ sa uskutoční v dňoch 20. – 24. mája 2024. Podmienky prijímania detí do MŠ.


Rekonštrukcia priestorov prevádzky materskej školy bola podporená rozvojovým projektom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky „Materská škola pri UPJŠ“, č. 007UPJŠ-2-1/2021.Študuj na UPJŠ