UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Štúdium

Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
tel.: 055/234 1146


Referát pre vysokoškolské vzdelávanie
Ing. Zuzana Kratyinová
Rektorát UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 1155
fax: 055/622 44 17

 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Lena Kašická -  ved. odd.
Dekanát LF UPJŠ v Košiciach
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
VoIP: +421 55 234 3311

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
RNDr. Iveta Sováková - ved. odd.
Dekanát PF UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 2116

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Mária Ščerbová, VoIP: +421 55 234 4112
Mgr. Soňa Markotánová, VoIP: +421 55 234 4102
Valéria Müllerová, VoIP: +421 55 234 4110
Dekanát PrávF UPJŠ v Košiciach
Kováčska č. 26, 040 75 Košice

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Edita Bódišová
Jana Ličková
Dekanát FVS UPJŠ v Košiciach
Popradská č. 66, 041 32 Košice
tel.: 055/78 836 14
fax.: 055/78 836 65

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Jana Quitková - ved. odd.
Šrobárova 2, P.O. Box A-29, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 7120

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach
Mgr. Romana Marčišinová
Medická 6, 040 11 Košice
VoIP: +421 55 234 1631

 

Posledná aktualizácia: 11.08.2016