UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Projektový tím

Projektový tím:

projektový manažér: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

finančný manažér: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

koordinátor: Mgr. Mária Vasiľová, PhD.

Posledná aktualizácia: 15.10.2021