UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal hostí zo Španielska

Dňa 5. novembra 2008 prijal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzácnych hostí zo Španielska.

 

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prijal na pôde Rektorátu UPJŠ španielskych zástupcov inštitútu Instituto de Estructura de la Materia, CSIC Madrid. Prof. Santiago Sanchez-Cortes, PhD. a Dr. Irene Izquierdo Lorenzo prerokovali so zástupcami našej univerzity možnosti zintenzívnenia vzájomnej spolupráce najmä v oblasti vedy. Prírodovedecká fakulta UPJŠ udelila pánovi prof. Santiago Sanchez-Cortesovi, PhD. Zlatú medailu za vedeckú a pedagogickú dlhodobú spoluprácu s Katedrou biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.


Posledná aktualizácia: 18.03.2009