UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Hosťami UPJŠ boli zástupcovia Univerzity v Ludwigsburgu

Dňa 2. júna 2011 navštívili našu univerzitu zástupcovia Univerzity aplikovaných vied v Ludwigsburgu prof. Wolfgang Rieth, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Ulrich Trach, vedúci Oddelenia pre zahraničné vzťahy. Vzácnych hostí sprevádzala doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj Fakulty verejnej správy UPJŠ. Na pôde rektorátu ich privítali rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prorektor pre vedu a výskum UPJŠ prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. a spoločne tak prerokovali možností spolupráce v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít.

 


Posledná aktualizácia: 04.02.2013