UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Riaditeľka APVV predstavila na pôde rektorátu UPJŠ úlohy roku 2011

V dňoch 28. - 29.4.2011 navštívila našu univerzitu riaditeľka Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) RNDr. Lýdia Šuchová. Počas svojho dvojdňového pobytu na pôde našej univerzity mala pracovné stretnutia s riešiteľmi viacerých APVV projektov, navštívila rôzne pracoviská a so záujmom sa zoznámila s činnosťou niektorých centier excelentností UPJŠ. Na záver pobytu v rámci pracovného stretnutia s riešiteľmi projektov APVV ako aj ďalšími záujemcami o tieto projekty spomedzi akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predstavila zameranie činnosti APVV v roku 2011 a diskutovala s prítomnými o aktuálnych otázkach súvisiacich s problematikou APVV projektov. 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013