UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rokovania o pozemkoch pre Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach pokračujú

Vo štvrtok 11. júla 2013 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie predstaviteľov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so zástupcami Dominikánskeho konventu Košice v súvislosti s riešením problému s pozemkami, ktoré užíva Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach a ktoré vlastní Dominikánsky konvent. Vedenie UPJŠ v Košiciach dúfalo, že obe strany sa na tomto rokovaní priblížia uspokojivej vzájomnej dohode vzhľadom na skutočnosť, že platnosť predchádzajúcej nájomnej zmluvy skončila. K definitívnej dohode univerzity s Dominikánmi ale nedošlo, pretože kritickým bodom sú peniaze - pre Dominikánsky konvent by bol najvýhodnejším riešením predaj pozemkov, no na ich odkúpenie UPJŠ v Košiciach nemá finančné prostriedky. Výsledkom  rokovaní bola dohoda o podpise nájomnej zmluvy na obdobie jedného mesiaca, ktorou sa získa čas na hľadanie riešenia tejto situácie.

 

Vyhlásenie pre médiá

Posledná aktualizácia: 23.02.2016