UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnil sa Deň otvorených dverí

V piatok 4. októbra 2013 sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí organizovaný v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja. Oficiálny program začal o 9. ráno v budove Sokrates na Moyzesovej 9, kde študentov privítal rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  a  prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Následne sa návštevníci pri stánku Ústavu telesnej výchovy a športu a jednotlivých fakúlt - Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej, Filozofickej a  Fakulty verejnej správy  mohli stretnúť s ich zástupcami a dozvedieť sa viac o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch. Súčasťou programu boli aj zaujímavé prezentácie približujúce aktivity univerzity a jej fakúlt.

Po oficiálnom programe v budove Sokrates sa stredoškoláci presunuli na jednotlivé fakulty, kde sa dozvedeli bližšie informácie o ich činnosti, pracoviskách, študijných programoch a samotnom štúdiu. Čakali ich tam aj zaujímavé prednášky, semináre, prehliadky vybraných pracovísk, informácie o študentskom živote a na Ústave telesnej výchovy a športu sa mohli tiež zapojiť do športových aktivít. Príležitosť oboznámiť sa s prostredím vysokej školy využilo vyše tisíc študentov stredných škôl z celého východoslovenského regiónu.
 


Posledná aktualizácia: 25.11.2015