UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ sa pripojila k Týždňu pohybu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v dňoch 7.-12. októbra 2013 zapája do Týždňa pohybu šiestimi podujatiami, ktoré pripravil Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci s viacerými organizáciami a mestom Košice. Týždeň pohybu je súčasťou európskeho projektu NOW WE MOVE (HÝBME SA TERAZ) usilujúceho o zvýšenie povedomia Európanov o prospešnosti športu a fyzických aktivít a zlepšenie možnosti aktívne sa zapojiť do športu a fyzických aktivít prostredníctvom nových, alebo skvalitňovaním už existujúcich aktivít. UPJŠ v Košiciach sa podieľa na podujatiach Hýb sa a bicykluj, Hýb sa do schodov, Aerobic night, Plavecká štafeta, Hýb sa v posilňovni a Naprieč Sopotnickými vrchmi ponad tri hory. „Tieto aktivity sú určené nielen pre študentov a zamestnancov UPJŠ v Košiciach, ale zúčastniť sa ich bude môcť aj široká verejnosť. Očakávame na nich v priebehu celého týždňa okolo 3000 záujemcov a osloviť by sme chceli nielen študentov a zamestnancov univerzity, ale aj širokú verejnosť,“ hovorí riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD.
 

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 25.11.2015