UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fotografickú súťaž vysokoškolákov vyhral študent UPJŠ Bc. Lukáš Medviď

Víťazom jednej z kategórií fotografickej súťaže študentov v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013, sa stal študent Bc. Lukáš Medviď z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s prácou nazvanou „Elektro-bakteriofág“. Fotografická súťaž mala za cieľ aktivizovať študentov stredných a vysokých škôl a poskytnúť im priestor na prezentáciu vlastného pohľadu na vedu a techniku. V kategórii študentov vysokých škôl a doktorandov zvíťazil študent 1. ročníka magisterského štúdia učiteľstvo v študijnom programe biológiachémia na UPJŠ v Košiciach s fotografiou žiarovky zo šijacieho stroja pripomínajúcej svojim vnútrom vírus napádajúci baktérie, odtiaľ pochádza aj jej názov „Elektro-bakteriofág“.

Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 25.11.2015