UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lekárska fakulta laureátom Ceny mesta Košice

V rámci osláv XXIV. ročníka Dňa mesta Košice sa dňa 7. mája 2018 uskutočnilo slávnostné udeľovanie Cien mesta Košice, Cien primátora mesta a Plakiet primátora mesta. V historickej radnici boli ceny udelené 20 jednotlivcom a 5 kolektívom. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach získala Cenu mesta Košice pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku a za významný dlhoročný prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výskumu. Cenu prevzali z rúk zastupujúceho primátora mesta Košice Martina Petruška a námestníčky primátora mesta Košice Renáty Lenártovej prodekanka prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. a prodekan doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. V zastúpení rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. oceneným zástupcom fakulty zablahoželal prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Cena primátora mesta Košice bola udelená kolektívu Psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice za významný prínos k odstraňovaniu diskriminácie duševne chorých a hendikepovaných, ako aj za aktívny prístup v liečebnej a sociálnej starostlivosti o pacientov v meste Košice a Klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF a nemocnice Košice-Šaca za aktívnu prácu na vedeckom poli a snahu poskytovať služby na celosvetovej úrovni, presahujúc hranice mesta Košice.

Zoznam ocenených

Fotogaléria (zdroj: kosice.sk)


Posledná aktualizácia: 21.02.2019