UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kybernetické cvičenie Cyber Europe 2018

Členovia akademického CSIRT tímu UPJŠ (CSIRT-UPJS) sa zúčastnili v dňoch 6.6 - 7.6.2018 5. kybernetického cvičenia Cyber Europe 2018, ktoré je tradične organizované pod Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Cvičenia Cyber Europe sú simulácie rozsiahlych kybernetických incidentov, ktoré prerástli do celoeurópskej kybernetickej krízy. Tieto cvičenia poskytujú príležitosti na analýzu závažnejších kybernetických incidentov a na riešenie zložitých situácií zabezpečovania kontinuity činností a krízového riadenia. V rokoch 2010, 2012, 2014 a 2016 ENISA zorganizovala už štyri celoeurópske kybernetické cvičenia.

Témou tohtoročného cvičenia bola reakcia na koordinované kybernetické útoky na systémy letísk. V rámci scenára cvičenia radikálna skupina použila digitálne a hybridné útoky a prevzala kontrolu, resp. narušila činnosť kritických systémov letiska. Tomuto intenzívnemu scenáru čelilo dokopy 900 odborníkov na kybernetickú bezpečnosť z 30 krajín Európy. Týmto odborníkom bolo v priebehu dvoch dní zaslaných vyše 23.000 podnetov k riešeniu. 6 členovia CSIRT-UPJS tímu boli súčasťou rôznych timov a okrem technických úloh, riešili aj organizačné otázky, resp. otázky komunikácie a spolupráce s inými tímami. 

Viac informácií o tejto akcii je dostupných v oficiálnej tlačovej správe agentúry ENISA

 

Posledná aktualizácia: 11.10.2018