UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Delegovanie členov do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach


Podľa čl. 14 ods.1 Volebného poriadku pre voľby do Študentskej internátnej rady a čl. 4 ods. 4 Organizačného poriadku Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach boli do funkcie člena Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2013-2015 delegovaní títo študenti:

 

♦  Viera Jánošová, 3. ročník, Lekárska fakulta UPJŠ, 22 rokov

♦  Ivo Harvan, 3. ročník, Právnická fakulta UPJŠ, 22 rokov.

 

 

 

V Košiciach 16.05.2013

  Vladimíra Ledecká
Podpredseda AS UPJŠ pre ŠČ

 

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016