UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dotazník: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

Vážený/á respondent/ka,

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013, vykonáva kontrolu efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie dennej formy vysokoškolského vzdelania vo vybraných verejných vysokých školách. Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania sa absolventov vysokých škôl v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa.

Vaše hodnotenie, podnety a návrhy budú  veľmi cennou spätnou väzbou. Týmto si Vás dovoľujeme láskavo požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach. Vami vyplnený dotazník predpokladáme, že poukáže na problémy absolventov s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania a tým aj na lepšie uplatňovanie absolventov v praxi.

Pri každej otázke, prosím, označte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu, v prípade nutnosti vyplnenia textu prosíme o stručný a výstižný text.

Dotazník je anonymný.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka.

Posledná aktualizácia: 25.11.2015