UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ má svoju hovorkyňu

Od 1. februára 2013 má Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svoju hovorkyňu. Stala sa ňou RNDr. Jaroslava Oravcová, ktorá po vyštudovaní  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v odbore antropológia-zoológia pôsobila ako novinárka a neskôr ako PR manažérka univerzitnej nemocnice. Nová pracovná pozícia hovorcu má za cieľ zefektívniť propagáciu univerzity  v očiach verejnosti a zlepšiť komunikáciu s médiami.

 

  RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Tel: +421 (55) 234 3220
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk
 

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016