UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísala memorandum o spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami sídliacimi v metropole východného Slovenska. Po košických divadlách podpísal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. memorandum o spolupráci s ďalším kultúrnym subjektom – Štátnou filharmóniou Košice. Stalo sa tak v stredu 27. júna 2018 na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach za účasti riaditeľa ŠfK PaedDr. Mgr. art. Júliusa Kleina.

Zmluvné strany memoranda sa dohodli, že v záujme rozvoja obojstrannej dôvery medzi ŠfK a UPJŠ, budú vzájomne spolupracovať pri podpore a rozvoji kultúry a hudobného umenia na Slovensku. Zároveň obe strany strany potvrdili spoločnú vôľu spolupracovať pri rozširovaní kultúrneho povedomia a pri realizácii ich kultúrnych aktivít. UPJŠ v Košiciach sa v rámci spolupráce zaviazala podporovať podujatia organizované ŠfK vytvorením mediálneho a publicistického priestoru v tlačovinách a iných médiách pôsobiacich pri univerzite. Štátna filharmónia Košice, ktorá podpísala memorandum, sa zaviazala podľa organizačných a kapacitných možností zabezpečiť pre študentov UPJŠ možnosť navštíviť pracovisko ŠfK a umožniť im účasť na skúšobnom procese prebiehajúcom počas prípravy koncertov a iných projektov.
 


Posledná aktualizácia: 15.10.2018