Prejsť na obsah

Udelenie čestného titulu „Honorary Professor of the University of Silesia“ – prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc.

Študuj na UPJŠ