UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor prijal majsterky Slovenska univerzít v basketbale

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 19. júna 2013 časť družstva UPJŠ - basketbalistiek, ktoré v dňoch 28. - 29. 5. 2013 vyhralo Majstrovstvá Slovenska univerzít v basketbale žien pod vedením doc. PhDr. Ivana Šulca, CSc. a Ing. Ladislava Šostáka. V príjemnej atmosfére spoločne prediskutovali nielen otázky športu, ale aj problematiku školských, či ostatných mimoškolských aktivít.

O majstrovský titul sa zaslúžili hráčky UPJŠ v Košiciach:

Jurčišinová Michaela →   Lekárska fakulta
Vojteková Petra →   Prírodovedecká fakulta
Ballová Karolína →   Právnická fakulta
Bodišová Lucia →   Právnická fakulta
Valicová Barbora →   Filozofická fakulta
Tereščáková Zuzana →   Filozofická fakulta
Bc. Žingorová Jana →   Filozofická fakulta
Ščerbanovská Zuzana →   Filozofická fakulta
Mgr. Šostáková Eva →   Filozofická fakulta
Neubauerová Romana →   Ústav telesnej výchovy a športu

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016