UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Transfer – Výzva na podporu inovácií


MH SR vypisuje dňom 1. 10. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu pomoci podnikateľským subjektom. Ide o podporu priamej spolupráce firiem a vedecko-výskumných pracovísk.

Máte možnosť spolu s Vašimi spolupracujúcimi organizáciami z praxe získať jednoduchý grant vo forme Inovačného voucheru vo výške 3500 EUR na dovývoj alebo aplikačnú zmenu technológie, produktu, alebo služby.

Výzvu a podrobný popis programu nájdete na stránke www.siea.sk a www.mhsr.sk.

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015