UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Universitas Šafarikiana – čítanie pre zvedavých

 

  Neprehliadnite tretie tohtoročné vydanie nášho univerzitného časopisu – 24 strán informácií, zaujímavostí a noviniek o našej alma mater si v tlačenej forme žiadajte na dekanátoch jednotlivých fakúlt, v univerzitnej knižnici a na tradičných distribučných miestach, v elektronickej verzii.

Do čítania, priatelia!

 

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015