UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA - anketa

Časopis Universitas Šafarikiana – ako jediné celouniverzitné periodikum – sa stal pre mnohých súčasťou ich pracovného či študentského života. História preverila jeho význam i opodstatnenie a s blížiacim sa štyridsiatym ročníkom jeho existencie sme sa rozhodli inovovať tento výrazný prvok internej komunikácie. Okrem obsahovej a grafickej revízie máme ambíciu vytvoriť väčší priestor na prezentáciu aktivít našim fakultám a pracoviskám, oživiť ho informáciami zo študentského života, dať mu príchuť informačného zdroja v populárnom štýle. Pri jeho kreovaní však chceme vychádzať aj z potrieb našich čitateľov, preto nás poteší, ak sa aj Vy vyjadríte k pripravovaným zmenám a zámerom.
 

A N K E T A

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016