UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Košiciach získala ocenenie od Slovenskej akadémie vied


Dňa 18. júna 2013 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností spoločenského života a 7 slovenských univerzít pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Na podujatí sa zúčastnili prezident SR I. Gašparovič, predseda vlády  SR R. Fico, významní funkcionári univerzít, akademici a ostatní hostia. Ocenenie - medailu za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prevzala v zastúpení rektora UPJŠ pani prorektorka pre rozvoj prof. MUDr. R. Tkáčová DrSc.

Zdroj: SAVPosledná aktualizácia: 23.02.2016