UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ sa predstavila na najväčšom veľtrhu vzdelávania a kariéry na východe Slovenska

Naša univerzita patrila medzi 64 vystavovateľov, ktorí sa počas troch dní od 19. – 21. novembra 2013 predstavili v Spoločenskom pavilóne v Košiciach na 7. ročníku veľtrhu Pro Educo & Pro Job, zameraného na oblasť vzdelávania a kariéry. Cieľovou skupinou tohto podujatia, ktoré má ambíciu zaradiť sa medzi najkvalitnejšie prezentačné fóra svojho druhu na Slovensku, sú mladí ľudia od 14 do 30 rokov. Informácie o možnostiach štúdia a prijímacích pohovoroch na našej univerzite poskytli záujemcom z radov študentov z celého východného Slovenska pracovníčky rektorátu, študijných oddelení všetkých piatich fakúlt univerzity a tiež z Ústavu telesnej výchovy a športu. Vítanou pomocou im boli aj naši študenti a doktorandi, ktorí vekovo blízkym mladým ľuďom priblížili podmienky vzdelávania a informovali ich zároveň o možnostiach zahraničných študentských pobytov. Súčasťou veľtrhu bol bohatý sprievodný program, v rámci ktorého sa uskutočnilo deväť workshopov a 16 prezentácií na hlavnom pódiu. Vysoké školstvo bolo reprezentované viac než 15-timi domácimi i zahraničnými vysokými školami a univerzitami. Obsahovo sa však veľtrh Pro Educo & Pro Job venoval nielen študijným programom a možnostiam štúdia na vysokých školách, ale svoju ponuku zameral aj na stredné školy a rôzne formy doplnkového vzdelávania. Medzi jeho nosné témy patrilo taktiež pracovné uplatnenie absolventov a mladých ľudí, ako aj témy súvisiace s kariérnym poradenstvom a inováciami.
HODNOTIACA SPRÁVA


Posledná aktualizácia: 25.11.2015