UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doplňovacie voľby do Študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach - výsledky


14. októbra 2013 na LF UPJŠ - MUDr. Tomáš Gajdzik, doktorandské štúdium

24. októbra 2013 na ÚTVaŠ UPJŠ - Peter Kiszely, 2. ročník

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015