UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenie celoslovenskej kampane Študentská kvapka krvi

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc, zorganizoval aj tento rok Študentskú kvapku krvi. 17. ročník trval od 17. októbra do 19. novembra 2011. Tohtoročná celoslovenská kampaň bola zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov študentov a mladých ľudí a niesla sa v znamení hesla: Čas na život! Cieľom tejto celoslovenskej kampane bolo šíriť myšlienku darcovstva najmä medzi mladými ľuďmi, a tým zvýšiť ich záujem o tento vysoko humánny čin, akým bezpríspevkové darovanie krvi nepochybne je. Keďže kampaň bola zameraná najmä na prvodarcov, územné spolky Slovenského Červeného kríža zorganizovali vyše 104 mobilných výjazdových odberov na stredných a vysokých školách. Darovať krv prišlo celkom 25 861 potenciálnych darcov, z toho krv darovalo 22 001 darcov. Prvodarcov bolo 6 178. Najviac odberov sa uskutočnilo v Bratislave a Košiciach.

Bronzovú plaketu MUDr. Jána Janského za desať bezpríspevkových odberov krvi v období trvania Študentskej kvapky krvi dosiahli dvaja študenti z UPJŠ v Košiciach:

  • Lenka Radová
  • Martin Marton

Výsledky Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice - mesto:

Počas 5 týždňov kampane prišlo na odberové pracoviská a mobilné odbery  2 783 darcov z toho 642 prvodarcov. Študentskej kvapky krvi sa zúčastnilo spolu 1 553 študentov z toho bolo 614 prvodarcov:

  • Stredné školy:  909 darcov z toho 406 prvodarcov.
  • Univerzity a vysoká škola: 644 darcov z toho 208 prvodarcov

 

Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

 Celkový počet  
študentov

 Z toho
prvodarcovia

Z toho
vyradení

UPJŠ rektorát, univerzitné pracoviská

61

21

10

UPJŠ Prírodovedecká fakulta

19

7

7

UPJŠ Lekárska fakulta

28

12

10

UPJŠ Právnická fakulta

6

1

2

UPJŠ Fakulta verejnej správy

53

15

4

UPJŠ Filozofická fakulta

9

1

1

SPOLU

176

57

34

 

Organizátori, ako aj všetci účastníci študentskej kvapky krvi pripravili ľudsky krásnu a dôstojnú poctu myšlienke Henryho Dunanta. Ďakujeme!

Aktuálne výsledky

Študentská kvapka krvi na FVS
 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012