UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výročná cena rektora 2012/2013

V súlade s ustanovením čl. 36 ods. 1 Štatútu a dodatkov č. 1 a č. 2 k Štatútu UPJŠ v Košiciach bola udelená "Výročná cena rektora" študentom, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, ako aj výsledky v študentskej vedeckej činnosti počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach. Pri tejto príležitosti sa dňa 9. júla 2013 v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti rektorátu našej univerzity uskutočnilo stretnutie prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. s ocenenými študentmi UPJŠ.


Posledná aktualizácia: 23.02.2016