UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach


Oznámenie o výsledku volieb do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2013 - 2015


Vo voľbách do Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnili v súlade s Volebným poriadkom pre voľby do ŠIR na UPJŠ boli za jednotlivé fakulty zvolení títo kandidáti:

 

1.  Katarína Venceľová,  4. ročník,  22 rokov,  Lekárska fakulta
2.  Jana Kertisová,  4. ročník,  22 rokov,  Prírodovedecká fakulta
3.  Matej Dzivák,  2. ročník,  24 rokov,  Fakulta verejnej správy
4.  Veronika Geschwandtnerová,  2. ročník,  20 rokov,  Fakulta verejnej správy
5.  Tomáš Popik,  3. ročník,  22 rokov,  Právnická fakulta
6.  Mário Süč,  2. ročník,  21 rokov,  Filozofická fakulta
7.  Dana Brusová,  1. ročník,  20 rokov,  Ústav telesnej výchovy a športu

            


V Košiciach 2. mája 2013
 

Martina Motyková
predseda volebnej komisie

 


 

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016