UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Účasť zástupcov UPJŠ na medzinárodnej konferencii na Univerzite Jurija Fedkoviča v Černivciach na Ukrajine

V dňoch 16. - 18. mája 2013 sa prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ a doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ, zúčastnili medzinárodnej konferencie o "Medzinárodnej spolupráci ako integrálnej súčasti inovatívneho rozvoja vo vysokoškolskom vzdelávaní", ktorá sa konala na Univerzite Jurija Fedkoviča v Černivciach (CHNU). Prezentovali aktivity UPJŠ a jej súčastí v oblasti vedy a vzdelávania a diskutovali o možnostiach budúcej spolupráce so zástupcami ukrajinských, nemeckých, rakúskych a rumunských univerzít, ktoré sa na konferencii zúčastnili. Počas pobytu na Univerzite Jurija Fedkoviča v Černivciach rektor a prorektorka navštívili pracoviská CHNU, s ktorými UPJŠ má alebo rozvíja medzinárodnú spoluprácu - Právnickú fakultu, Fakultu geografie a Fakultu biológie.

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016