UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Stretnutie mladých historikov

 


Stretnutie mladých historikov je vedeckou konferenciou určenou slovenským a zahraničným doktorandom, ktorú naša katedra organizuje každoročne v jesennom termíne. Jej publikačnými výstupmi sú recenzované zborníky.

 

FOTOGALÉRIA

 

 • Stretnutie mladých historikov XI: Poznanie, spoločnosť, dejiny, Košice, 19. - 20. október 2021 (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov X: Hranice v priestore a čase, Košice, 18. - 19. november 2020 (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov IX: Ako sa píšu dejiny?, Košice, 16. - 17. október, 2019 (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov VIII: Young Urban(h)ist. History of European Urbanism in the 20th Century - Distinctive and Common Themes, Košice, 1. - 2. október 2018 (CfP, program)
 • Stretnutie mladých historikov VII: Prehodnotené dejiny. Historická pamäť - jej miesto a význam pre spoločnosť, konferencia, 25. október 2017, Košice (CfP, prihláška, program)
 • Stretnutie mladých historikov VI: Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?, konferencia, 12. október 2016, Košice (CfPprogram)
 • Stretnutie mladých historikov V: Vojenské konflikty v dejinách Európy, 7. október 2015, konferencia, Košice (program)
 • Stretnutie mladých historikov IV: Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum, 15. - 16. október 2014, Košice (pozvánkaprihláškaprogram)
 • Stretnutie mladých historikov III: Človek, spoločnosť, doba, 16. - 17. október 2013, Košice (výzvaprogramfotogaléria)
 • Stretnutie mladých historikov II: Priesečníky spoločnej histórie krajín V4, 29. - 30. október 2012, Košice (program)
 • Stretnutie mladých historikov I: Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska, 27. - 28. september 2011, Košice (program)

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.10.2021