UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Mediálne výstupy

 


2019

 

1. 9. 2019
Druhá svetová vojna bola globálnym konfliktom, pripomína historik
– prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a poverený prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
– TASR:
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190901TBB00066
– Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/slovensko/druha-svetova-vojna-bola-globalnym-ko/415981-clanok.html
– Košice:Dnes:
https://kosicednes.sk/historia/druha-svetova-vojna-bola-globalnym-konfliktom-pripomina-historik/
– Konzervatívny denník Postoj:
https://www.postoj.sk/46671/nemecko-poziadalo-poliakov-o-odpustenie-za-nacisticku-tyraniu-pocas-vojny
– 24 hodín – denník pre všetkých:
https://www.24hod.sk/historik-m-pekar-druha-svetova-vojna-bola-globalnym-konfliktom-cl702723.html

1. 9. 2019
Historik o druhej svetovej vojne: O globálnom konflikte sa hovoria aj nepresnosti
– s vyjadreniami prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a povereného prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady; Glob.sk
https://glob.zoznam.sk/historik-o-druhej-svetovej-vojne-o-globalnom-konflikte-sa-hovoria-aj-nepresnosti/

29. 8. 2019
Východoslovenská armáda
– na dokumentárnom filme k 75. výročiu SNP sa autorsky podieľali aj vedecko-pedagogickí pracovníci Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – námet a scenár: prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (vedúci Katedry histórie FF UPJŠ), v dokumente aj vystupuje; réžia: doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.; dramaturgia: PhDr. Jozef Puchala, PhD. (obaja z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ); RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14613/196702

29. 8. 2019
SNP je súčasťou nášho národného príbehu
– zdôrazňuje prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a poverený prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady; Školské.sk
https://www.skolske.sk/clanok/49063/martin-pekar-snp-je-sucastou-nasho-narodneho-pribehu

29. 8. 2019
Posolstvo Slovenského národného povstania nestratilo na svojej morálnej sile
– zdôrazňuje prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a poverený prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady; Veda na dosah
https://vedanadosah.cvtisr.sk/historik-martin-pekar-posolstvo-slovenskeho-narodneho-povstania-nestratilo-na-svojej-moralnej-sile

5. 7. 2019
Francúzsky generál Hennocque sa po sto rokoch symbolicky vrátil do Košíc
– výstavu o úlohe francúzskej vojenskej misie vo Východoslovenskom múzeu pripravila aj Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22159940/francuzsky-general-hennocque-sa-po-sto-rokoch-symbolicky-vratil-do-kosic.html

21. 6. 2019
História letectva
– rozhlasový seriál na týždeň s vyjadreniami Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Slovensko
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/198496/historia-letectva

4. 6. 2019
Prekrúcanie histórie a urážka všetkých obetí
– reakcie vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., a zástupcu vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Mgr. Gabriela Eštoka, PhD., na pokus o legitimizovanie udalostí z roku 1968
– KošiceDnes.sk:
https://kosicednes.sk/kultura/prekrucanie-historie-urazka-vsetkych-obeti/
– denník Košice:Dnes (s. 4):
https://en.calameo.com/read/0047488298b73f14cc39c

3. 6. 2019
Akademici kritizujú pokus legitimizovať okupáciu Československa
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a zástupca vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; SME.sk
https://domov.sme.sk/c/22135985/akademici-kritizuju-pokus-o-legitimizovanie-okupacie-ceskoslovenska.html

3. 6. 2019
Akademická obec: pokus o legitimizovanie udalostí z roku 1968 je neprijateľný a nebezpečný
– zdôrazňujú vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a zástupca vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Pravda.sk
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/514438-akademicka-obec-pokus-o-legitimizovanie-udalosti-z-roku-1968-je-neprijatelny-a-nebezpecny/

3. 6. 2019
Košickí historici varujú: Pokus o legitimizáciu augustových udalostí je neprijateľný a nebezpečný
– konštatujú vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a zástupca vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
– Dnes24.sk:
https://kosice.dnes24.sk/kosicki-historici-varuju-pokus-o-legitimizaciu-augustovych-udalosti-je-neprijatelny-a-nebezpecny-332169
– The World News:
https://theworldnews.net/sk-news/kosicki-historici-varuju-pokus-o-legitimizaciu-augustovych-udalosti-je-neprijatelny-a-nebezpecny

3. 6. 2019
Akademici kritizujú pokus ruskej dumy o legitimizovanie okupácie. Je to stále bolestivá téma
– konštatujú vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a zástupca vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Mgr. Gabriel Eštok, PhD.; Glob.sk/Zoznam.sk
https://glob.zoznam.sk/akademici-kritizuju-pokus-ruskej-dumy-o-legitimizovanie-okupacie-je-to-stale-bolestiva-tema/

3. 6. 2019
Akademici: Pokus o legitimizovanie udalostí z roku 1968 je neprijateľný a nebezpečný
– varujú vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a zástupca vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
– Hlavné správy – Konzervatívny denník:
https://www.hlavnespravy.sk/akademici-pokus-legitimizovanie-udalosti-roku-1968-neprijatelny-nebezpecny/1776552
– Pravdivé.eu:
http://pravdive.eu/news/122785/akademici-pokus-o-legitimizovanie-udalosti-z-roku-1968-je-neprijateľny-a-nebezpecny

24. 5. 2019
Udalosti v telKE: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia
– televízna reportáž z otvorenia výstavy vo Východoslovenskom múzeu – aj s vyjadreniami vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., a rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.; telKE
https://www.facebook.com/telketv/videos/612555232558372/

20. 5. 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priblíži spolu s ďalšími významnými inštitúciami boje o Slovensko a Francúzsku vojenskú misiu v roku 1919
– s vyjadreniami vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD.
– SSN.sk:
http://www.ssn.sk/20918/univerzita-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-priblizi-spolu-s-dalsimi-vyznamnymi-instituciami-boje-o-slovensko-francuzsku-vojensku-misiu-v-roku-1919/
– Cassovia.sk:
https://www.cassovia.sk/news/21129

19. 5. 2019
V Košiciach sa uskutoční niekoľko prednášok a vernisáží
– na pripomenutie bojov o Slovensko v roku 1919 a francúzsku vojenskú misiu – spoluorganizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, s prednáškou vystúpi prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z KH FF UPJŠ
– TASR – Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/regiony/kosiceboje-o-slovensko-v-roku-1919-a-f/396273-clanok.html
– 24 hodín – denník pre všetkých:
https://www.24hod.sk/v-kosiciach-sa-uskutocni-niekolko-prednasok-a-vernisazi-cl677881.html
– Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/c/163321/v-kosiciach-sa-uskutocni-niekolko-prednasok-a-vernisazi

16. 5. 2019
Hosť Rádia Regina Východ
– Mgr. Dana Kušnírová, doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1129956

16. 5. 2019
„... pre mladých poetov je jedinou prospešnou vecou slovesnosť a kaviareň“ alebo o Košických dostaveníčkach s Dankou Kušnírovou
– pôsobí ako doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Knihy na dosah
https://knihynadosah.sk/pre-mladych-poetov-je-jedinou-prospesnou-vecou-slovesnost-a-kaviaren-alebo-o-kosickych-dostavenickach-s-dankou-kusnirovou/

14. 5. 2019
V Košiciach si pripomenú boje o Slovensko v roku 1919 a francúzsku vojenskú misiu
– podujatie spoluorganizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– Aktuality.sk:
https://www.aktuality.sk/clanok/691950/v-kosiciach-si-pripomenu-boje-o-slovensko-v-roku-1919-a-francuzsku-vojensku-misia/
– The World News:
https://theworldnews.net/sk-news/v-kosiciach-si-pripomenu-boje-o-slovensko-v-roku-1919-a-francuzsku-vojensku-misiu
– Aktuálne-správy.eu:
http://www.aktualne-spravy.eu/článok/v-kosiciach-si-pripomenu-boje-o-slovensko-v-roku-1919-a-francuzsku-vojensku-misiu/1862544

7. 5. 2019
Udelením erbovej listiny Košiciam prelomil kráľ platné zvyklosti, sprevádzala to neistota
– článok k 650. výročiu košickej erbovej listiny s vyjadreniami Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; HNonline.sk
https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/1936463-udelenim-erbovej-listiny-kosiciam-prelomil-kral-platne-zvyklosti-sprevadzala-to-neistota

7. 5. 2019
Košice majú erbovú listinu už 650 rokov, je to európsky unikát
– s vyjadreniami Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– WebMagazín.sk:
https://webmagazin.teraz.sk/zivot/kosice-erbova-listina/10022-clanok.html
– Dromedar.sk:
https://dromedar.zoznam.sk/cl/1001069/1791955/Kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov--je-to-europsky-unikat

6. 5. 2019
Košice ako prvé mesto v Európe získali erbovú listinu. Stalo sa tak presne pred 650 rokmi
– informoval Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Dnes24.sk
https://kosice.dnes24.sk/kosice-ako-prve-mesto-v-europe-ziskalo-erbovu-listinu-stalo-sa-tak-presne-pred-650-rokmi-329784

6. 5. 2016
Košice majú erbovú listinu už 650 rokov, je to európsky unikát
– s vyjadreniami Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Obecné noviny
http://obecne-noviny.sk/clanky/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-to-europsky-unikat

5. 5. 2019
Košice majú erbovú listinu už 650 rokov, je to európsky unikát
– s vyjadreniami Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– TASR:
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190505TBB00085
– Košice:dnes:
https://kosicednes.sk/udalosti/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-europsky-unikat/
– Konzervatívny denník Postoj:
https://www.postoj.sk/43120/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-to-europsky-unikat
– Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/regiony/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov/393618-clanok.html
– Dnesky.sk:
https://www.dnesky.sk/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-to-europsky-unikat/
– Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/c/162165/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-to-europsky-unikat
– 24 hodín – denník pre všetkých:
https://www.24hod.sk/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-to-europsky-unikat-cl674324.html
– InfoSprávy.sk:
https://infospravy.sk/clanok/66705-kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-to-europsky-unikat
– PrehľadSpráv.sk:
http://www.prehladsprav.sk/kosice-maju-erbovu-listinu-uz-650-rokov-je-europsky-unikat/2951

4. 5. 2019
Úloha Milana Rastislava Štefánika v zápase o spoločný štát
– s vyjadreniami vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD.; Veda na dosah
http://vedanadosah.cvtisr.sk/uloha-milana-rastislava-stefanika-v-zapase-o-spolocny-stat

3. 5. 2019
Unikátne európske prvenstvo Košíc: 650 rokov od udelenia mestskej erbovej listiny
– s vyjadreniami Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Aktuálne-správy.eu
https://www.aktualne-spravy.eu/článok/unikatne-europske-prvenstvo-kosic-650-rokov-od-udelenia-mestskej-erbovej-listiny/1834380

3. 5. 2019
Úloha Milana Rastislava Štefánika v zápase o spoločný štát sa podceňuje – s vyjadreniami vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD.; Aktuálne-správy.eu
https://www.aktualne-spravy.eu/článok/uloha-milana-rastislava-stefanika-v-zapase-o-spolocny-stat-sa-podcenuje/1834379

3. 5. 2019
Zajtra si pripomenieme sté výročie úmrtia M. R. Štefánika. Aký odkaz nám zanechal? – odpovedá vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/zajtra-si-pripomenieme-ste-vyrocie-umrtia-m-r-stefanika-aky-odkaz-nam-zanechal

3. 5. 2019
Unikátne európske prvenstvo Košíc
– Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k dôvodom udelenia erbovej listiny Košiciam ako prvému mestu v Európe; Cassovia.sk
https://www.cassovia.sk/news/21108

28. 3. 2019
Správy RTVS z regiónov: Deň učiteľov na UPJŠ
– pripomenuli si ho aj študenti Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – s vyjadrením študentky učiteľstva histórie a anglického jazyka a literatúry Bc. Simony Albertovej; Dvojka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/183495#508

19. 3. 2019
Správy RTVS z regiónov: Historici o slovenskom štáte
– s vyjadrením vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD.; Dvojka – RTVS
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/182867#521

15. 3. 2019
Slovenský štát z rokov 1939 – 1945 prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa, cena za to však bola privysoká
– konštatuje vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/ucitelske-blogy/slovensky-stat-z-rokov-1939-1945

14. 3. 2019
Ako vnímať výročie Slovenského štátu?
– s vedúcim Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martinom Pekárom, PhD.; RTVS – Rádio Regina
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/190345/ako-vnimat-vyrocie-slovenskeho-statu

14. 3. 2019
Slovenský štát z rokov 1939 – 1945 prispel k doformovaniu Slovákov. Cena za to však bola privysoká
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., k 80. výročiu vyhlásenie Slovenského štátu 14. marca 1939; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovensky-stat-z-rokov-1939-1945/47974-clanok.html

13. 3. 2019
Udalosti spred 80 rokov viedli k rozbitiu Československa
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., k výročiu vyhlásenie Slovenského štátu (14. marca 1939); Hlavné správy – Konzervatívny denník
https://www.hlavnespravy.sk/udalosti-spred-80-rokov-viedli-k-rozbitiu-ceskoslovenska/1696633

7. 3. 2019
Tipy na dnes: Diskusia – Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na diskusiu „14. marec 1939: Out of Memory“
k 80. výročiu vyhlásenia tzv. slovenského štátu; Korzár – denník Košického kraja
https://korzar.sme.sk/c/22064031/tipy-na-dnes-stvrtok-7-marca.html

5. 3. 2019
Pozvánka od historikov – Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva na diskusiu „14. marec 1939: Out of Memory“
; Cassovia.sk
https://www.cassovia.sk/news/21053

4. 3. 2019
Katedra histórie FF UPJŠ: 14. marec 1939 – Out of Memory – pozvánka na diskusiu
k 80. výročiu vyhlásenia tzv. slovenského štátu (1939 – 1945); KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Kosice/2019-03-07

21. 2. 2019
Hosť Rádia Regina – Východ – o publikácii „Tuka proti republike“ Mgr. Petra Fedorčáka, PhD. 
z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/1082545

8. 2. 2019
Členom Správnej rady ÚPN sa stal Richard Pavlovič
– PhDr. Richard Pavlovič, PhD., pôsobí ako riaditeľ archívu v Štátnom archíve v Košiciach a na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako externý pedagóg
– denník SME:
https://domov.sme.sk/c/22048551/clenom-spravnej-rady-upn-sa-stal-richard-pavlovic.html
– Hlavné správy – Konzervatívny denník:
https://www.hlavnespravy.sk/clenom-spravnej-rady-upn-sa-stal-richard-pavlovic/1664048

4. 2. 2019
UPJŠ uvedie premiéru dokumentu s výpoveďami ľudí preživších holokaust
– podujatie pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/upjs-uvedie-premiera-dokumentua/47182-clanok.html

2. 2. 2019
Našli sme v regióne
– Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o histórii Abova; RTVS – Rádio Regina (Východ)
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1673/1072491

30. 1. 2019
Seredské svedectvá: podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu
– pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/externe/seredske-svedectva-podujatie-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-pamiatky-obeti-holokaustu

4. 1. 2019
Múzeum holokaustu si pripomenie obete sériou podujatí
– premietanie štyroch krátkych filmových dokumentov Seredské svedectvá sa uskutoční v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach
– Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/regiony/sered-muzeum-holokaustu-pripravilo-po/374253-clanok.html
– MY Trnava:
https://mytrnava.sme.sk/c/22036574/muzeum-holokaustu-si-pripomenie-obete-seriou-podujati.html
– 24hod.sk:
https://www.24hod.sk/seredske-muzeum-holokaustu-pripravilo-podujatia-aj-mimo-mesta-cl648601.html
– Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/c/153512/seredske-muzeum-holokaustu-pripravilo-podujatia-aj-mimo-mesta

16. 1. 2019
Pripomíname si 50 rokov od upálenia Jána Palacha.
Aj v Košiciach sa upálil vojak, podrobnosti sú ale nejasné – informoval vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
– Rádio Košice: Metropolitné správy o 13.00 (05:42 – 07:10):
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-16-1-2019
– KošiceOnline.sk:
https://www.kosiceonline.sk/pripominame-si-50-rokov-od-upalenia-jana-palacha-aj-v-kosiciach-sa-upalil-vojak-podrobnosti-su-ale-nejasne

 


2018

 

Katedra histórie FF UPJŠ mala v roku 2018 najviac mediálnych výstupov spomedzi organizačných zložiek Filozofickej fakulty UPJŠ (správa)

 

20. 12. 2018
Jeden kvalitný učiteľ má väčšiu cenu ako celá vláda
– rozhovor s PaedDr. Alžbetou Bojkovou, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Heroes.sk
https://www.heroes.sk/alzbeta-bojkova-rozhovor/

7. 12. 2018
Seriál týždňa: Peniaze hýbu svetom
– seriál rozhlasových reportáží s vyjadreniami Mgr. Henricha Hrehora, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Slovensko
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/serial-tyzdna/181778/peniaze-hybu-svetom

29. 11. 2018
Ahoj, Slovensko!
– Mgr. Henrich Hrehor, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „aké platidlá boli používané na území Slovenska“ (30:48 – 36:48); RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/173594

20. 11. 2018
Večera s Havranom: Koniec 1. svetovej a Slovensko
– hosťom diskusnej relácie bol aj Mgr. Maroš Melichárek, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/172866

18. 11. 2018
Stretnutie s Jurajom Gerberym
– o košickom Festivale slobody (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach bola partnerom podujatia) informovala Mgr. Barbara Kacerová z Katedry histórie FF UPJŠ (17:06 – 21:24); Český rozhlas – Radiožurnál
https://radiozurnal.rozhlas.cz/stretnutie-s-jurajem-gerberym-7681971

15. 11. 2018
Univerzita sa zapojila do programu Európskej únie
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa ako jediná na Slovensku podieľa na kreovaní ôsmeho rámcového programu EÚ s názvom Horizont 2020; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/doktorandi-historie-na-upjs-mozu-ziskat-dvojity-diplom

15. 11. 2018
Metropolitné správy Rádia Košice (o 13.00) / Horizont 2020
je už 8. rámcový program EÚ na podporu výskumu a po novom tiež inovácií – s vyjadrením vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD. (6:54 – 8:26); Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-15-11-2018

14. 11. 2018
Sto rokov od zvolenia T. G. Masaryka za prezidenta
– s vyjadrením Mgr. Maroša Melicháreka, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Slovensko
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/180192/sto-rokov-od-zvolenia-t-g-masaryka-za-prezidenta

30. 10. 2018
100. výročie vzniku ČSR
– historický odkaz prvej Československej republiky je o viere v dosiahnutie zdanlivo nemožného – pripomínajú historici a politológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
https://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/100-vyrocie-vzniku-csr/45158-clanok.html

30. 10. 2018
Večerné reflexie / Martinská deklarácia
– hosťom relácie bol aj Mgr. Maroš Melichárek, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692/1017720

28. 10. 2018
Minúta po minúte: Česi a Slováci oslavovali vznik Československa
– 12:40 Historický odkaz prvej Československej republiky je o viere v dosiahnutie zdanlivo nemožného, tvrdia to historici a politológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pripomínajú, že spoločný štát bol do začiatku prvej svetovej vojny okrajovým politickým projektom; SME.sk
https://svet.sme.sk/c/20948124/slovaci-a-cesi-si-pietnym-aktom-pripomenuli-vznik-ceskoslovenska.html

28. 10. 2018
Vznik ČSR mal význam aj pre rozvoj národnej identity
, tvrdia profesori z UPJŠ – historický odkaz prvej Československej republiky je o viere v dosiahnutie zdanlivo nemožného, pripomínajú historici a politológovia z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– TASR:
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20181028TBA00717
– Korzár – denník Košického kraja:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20948136/vznik-csr-mal-vyznam-aj-pre-rozvoj-narodnej-identity.html
– Košice:Dnes:
https://kosicednes.sk/historia/vznik-csr-mal-vyznam-aj-pre-rozvoj-narodnej-identity-tvrdia-profesori-z-upjs/
– Hlavné.sk:
https://hlavne.sk/regiony/kosicky/vznik-csr-mal-vyznam-aj-pre-rozvoj-narodnej-identity-tvrdia-profesori-z-upjs/
– Teraz.sk:
http://www.teraz.sk/najnovsie/vznik-csr-mal-vyznam-pre-rozvoj-narod/357438-clanok.html
– The World News:
https://theworldnews.net/sk-news/profesori-z-upjs-vznik-csr-mal-vyznam-pre-rozvoj-narodnej-identity
– Dobré noviny:
https://www.dobrenoviny.sk/c/146268/profesori-z-upjs-vznik-csr-mal-vyznam-pre-rozvoj-narodnej-identity
– 24 hodín:
https://www.24hod.sk/profesori-z-upjs-vznik-csr-mal-vyznam-pre-rozvoj-narodnej-identity-cl627135.html

25. 10. 2018
100. výročie vzniku ČSR: Historický odkaz prvej Československej republiky
je o viere v dosiahnutie zdanlivo nemožného – s vyjadreniami historika prof. PaedDr. Martina Pekára, PhD., a politologičky Dr. h. c. prof. PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc., ktorí pôsobia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
http://vedanadosah.cvtisr.sk/tlacove-spravy/389/100-vyrocie-vzniku-csr-historicky-odkaz-prvej-ceskoslovenskej-republiky-je-o-viere-v-dosiahnutie-zda

18. 10. 2018
Ahoj, Slovensko!
– Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako hlavný hosť relácie na tému „ako vyzeral odchod Slovákov do Ameriky koncom 19. a začiatkom 20. storočia“ (06:25 – 13:09 a 23:24 – 25:48); RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/170051

15. 10. 2018
Deň otvorených dverí UPJŠ v Košiciach
– záujemcovia o štúdium mohli navštíviť aj interaktívnu výstavu Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ pod názvom Dejiny tvoríš ty; telKE
https://www.facebook.com/telketv/videos/285724178818355/

12. 10. 2018
Správy / Deň otvorených dverí na UPJŠ
– jeho súčasťou bola aj interaktívna výstava pod názvom Dejiny tvoríš ty, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Východoslovenská televízia
https://www.facebook.com/1856635967949216/videos/176868949895297/?fref=mentions&__tn__=K-R

8. 10. 2018
Ahoj, Slovensko! / „Osmičkové roky“ na FF UPJŠ v Košiciach
(13:33 – 17:50) – televízna reportáž z interaktívnej výstavy Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod názvom Dejiny tvoríš ty; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/169258

8. 10. 2018
Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
priniesol zaujímavé novinky – Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ pripravila interaktívnu výstavu Dejiny tvoríš ty; Slovenský syndikát novinárov
http://www.ssn.sk/19563/den-otvorenych-dveri-univerzity-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach-priniesol-zaujimave-novinky/

8. 10. 2018
Deň otvorených dverí UPJŠ v Košiciach priniesol zaujímavé novinky – jednou z nich bola interaktívna výstava Dejiny tvoríš ty, ktorú pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/den-otvorenych-dveri-upjs-v-kosicia/44757-clanok.html

8. 10. 2018
Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
priniesol zaujímavé novinky – sprievodným podujatím bola interaktívna výstava Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod názvom Dejiny tvoríš ty; Quark – magazín o vede a technike
http://www.quark.sk/den-otvorenych-dveri-univerzity-pavla-jozefa-safarika-v-kosiciach/

5. 10. 2018
Žurnál Rádia Regina / Výstava Dejiny tvoríš ty
(17:25 – 19:05) – Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci nej ponúkla prierez udalostí „osmičkových rokov“ – od konca prvej svetovej vojny až po nežnú revolúciu; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/1003769

5. 10. 2018
Deň otvorených dverí UPJŠ
prilákal najmä maturantov – súčasťou DOD bola interaktívna výstava Dejiny tvoríš ty, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TV Košice
https://www.tvkosice.sk/video/5bb776674526ca37dde80333

5. 10. 2018
V priestoroch FF UPJŠ otvorili výstavu Dejiny tvoríš Ty!
– pripravila ju Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/interaktivna-vystava-v-priestoroch-ff/44694-clanok.html

5. 10. 2018
Správy RTVS / Košice: Interaktívna výstava Dejiny tvoríš Ty
(42:33 – 44:00) – televízna reportáž z výstavy Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; RTVS – Jednotka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/168571

5. 10. 2018
Metropolitné správy Rádia Košice
(7:35 – 8:14) – Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o interaktívnej výstave Dejiny tvoríš Ty; Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-5-10-2018

5. 10. 2018
Interaktívna výstava v priestoroch FF UPJŠ v Košiciach
pripomína medzníky – výstavu „Dejiny tvoríš Ty“ zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; TASR
http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20181005TBA01083

4. 10. 2018
Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prevedú verejnosť ostatným storočím našich dejín – v rámci interaktívnej výstavy Dejiny tvoríš Ty – InfoMagazín.sk
https://infomagazin.sk/2018/10/04/studenti-katedry-historie-filozofickej-fakulty-upjs-v-kosiciach-prevedu-verejnost-ostatnym-storocim-nasich-dejin/

4. 10. 2018
FF UPJŠ: Interaktívna výstava Dejiny tvoríš Ty
– Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizuje 3. ročník úspešnej interaktívnej výstavy; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Kosice/2018-10-05

3. 10. 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika pozýva na Deň otvorených dverí
– jeho súčasťou bude interaktívna výstava Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pod názvom Dejiny tvoríš ty; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/univerzita-pavla-jozefa-safarika-pozy/44645-clanok.html

3. 10. 2018
Dejiny tvoríš Ty!
– 3. ročník interaktívnej výstavy Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– TASR – Školský servis:
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/dejiny-tvoris-ty/44626-clanok.html
– Kam do mesta:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/dejiny-tvoris-ty

21. 9. 2018
Dejiny.sk: Osmičky v našich dejinách
– Horúca jeseň 1938 v Československu (Viedenská arbitráž) – prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a doc. ThDr. Peter Borza, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako hostia diskusnej relácie; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/995257

20. 9. 2018
Ahoj, Slovensko!
(5:40 – 13:18 a 25:20 – 28:38) – prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „21. august 1968 (na východnom Slovensku)“; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/167634

15. 9. 2018
Východ si odžil vojnové útrapy. Zo škôl boli lazarety, cesty lemovali stovky ranených – Mgr. Maroš Melichárek, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o tom, ako zasiahla náš región prvá svetová vojna; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20913513/vojnove-utrapy-si-odzil-severovychod.html

14. 9. 2018
Dejiny.sk: Osmičky v našich dejinách – Horúca jeseň 1938
v Československu (Mníchovská dohoda) – doc. ThDr. Peter Borza, PhD., a doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako hostia diskusnej relácie; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/991739

6. 9. 2018
SK DEJINY: Príbeh Slovenska 1938 – V Novom roku do útoku
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ako hlavný hosť populárno-náučnej diskusie o zlomových okamihoch slovenských dejín; RTVS – Dvojka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13201/166241

26. 8. 2018
Nebezpečný človek – recenzia novej publikácie Mgr. Petra Fedorčáka, PhD.
, z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; .týždeň
https://www.tyzden.sk/kultura/50138/nebezpecny-clovek/

21. 8. 2018
August 1968:
Túžba po demokratickejšom a liberálnejšom prostredí bola v rozpore s podstatou totalitného režimu budovaného od roku 1948 – historik doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a politologička Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „august 1968“; Učiteľské noviny
https://www.ucn.sk/z-domova/august-1968-tuzba-po-demokratickejsom-a-liberalnejsom-prostredi-bola-v-rozpore-s-podstatou-totalitneho-rezimu-budovaneho-od-roku-1948

21. 8. 2018
Hosť Rádia Regina – Východ – historik prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach o priebehu a vývoji augustových udalostí v roku 1968; RTVS – Rádio Regina
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/979151

21. 8. 2018
Správy Rádia Košice
(o 7:00) – Vpád vojsk Varšavskej zmluvy si vyžiadal v celom Československu 139 mŕtvych civilistov (0:13 – 2:49) – prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k 50. výročiu okupácie v roku 1968; Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-21-8-2018

21. 8. 2018
Historik Pekár o udalostiach z augusta '68
: Išlo o reformu existujúceho komunistického režimu, nie jeho odstránenie – historik doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a politologička Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „august 1968“; KošiceOnline.sk
https://www.kosiceonline.sk/historik-pekar-o-udalostiach-z-augusta-68-islo-o-reformu-existujuceho-komunistickeho-rezimu-nie-jeho-odstranenie

20. 8. 2018
August 1968 si pripomenie aj košická Tabačka Kulturfabrik
– odbornú diskusiu pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Pravda
https://kultura.pravda.sk/na-citanie/clanok/481028-okupaciu-a-naslednu-normalizaciu-si-pripomenu-aj-kosice

20. 8. 2018
Túžba po demokratickejšom a liberálnejšom prostredí
v rozpore s podstatou totalitného režimu budovaného od roku 1948 – august 1968 – historik doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., a politologička Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „august 1968“; Veda na dosah
http://vedanadosah.cvtisr.sk/tuzba-po-demokratickejsom-a-liberalnejsom-prostredi-v-rozpore-s-podstatou-totalitneho-rezimu-budovaneho-od-roku-1948-august-1968

20. 8. 2018
Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko
– diskusia odborníkov na tému augustových udalostí v Československu v roku 1968, ktorú organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
– KošiceOnline.sk:
https://www.kosiceonline.sk/calendar/Kosice/2018-08-20
– Veda na dosah:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/6043/prednaskaokupacia-normalizacia-a-dnesne-slovensko

19. 8. 2018
Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko v Tabačke
– diskusiu organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20893784/okupacia-normalizacia-a-dnesne-slovensko-v-tabacke.html

19. 8. 2018
UPJŠ: 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa
– vyjadrenie historika doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., a politologičky Dr. h. c. prof. PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc., ktorí pôsobia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/upjs-50-vyrocie-invazie-vojsk-var/43776-clanok.html

18. 8. 2018
UPJŠ organizuje diskusiu – Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko
– organizátorom je Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa; TASR – Školský servis
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/upjs-organizuje-diskusiu-okupacia/43771-clanok.html

17. 8. 2018
V Tabačke sa dozviete všetko o okupácii v roku 1968
– diskusiu organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Spravodajský portál Košice 24
https://kosice.dnes24.sk/v-tabacke-sa-dozviete-vsetko-o-okupacii-v-roku-1968-306455

17. 8. 2018
August 1968:
Túžba po demokratickejšom a liberálnejšom prostredí bola v rozpore s podstatou totalitného režimu budovaného od roku 1948 – vyjadrenia vedúceho Katedry histórie FF UPJŠ doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., a vedúcej Katedry politológie FF UPJŠ Dr. h. c. prof. PhDr. Marcely Gbúrovej, CSc., k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa; Cassovia.sk
https://www.cassovia.sk/news/20878

17. 8. 2018
Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko
– informácia o diskusii k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorú organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Cassovia.sk
https://www.cassovia.sk/news/20878

15. 8. 2018
Aj v Košiciach si pripomenieme okupáciu 1968
– informácia o verejnej diskusii na tému Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko, ktorú organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Košice:dnes
https://kosicednes.sk/udalosti/aj-v-kosiciach-si-pripomenieme-okupaciu-1968/

29. 7. 2018
Peter Fedorčák: Tuka proti republike – informácia o novej publikácii Mgr. Petra Fedorčáka, PhD.
, z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Pravda
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/477475-peter-fedorcak-tuka-proti-republike/

27. 6. 2018
Správy RTVS – Polstoročie od obnovenia cirkvi
(16:06 – 18:21) – doc. ThDr. Peter Borza, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku v júni 1968“; RTVS – Jednotka
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12996/160111

29. 5. 2018
Obec bojuje o Turniansky hrad
– ruiny hradu zo 14. storočia nemajú vlastníka a roky sa rozpadávajú, chce ich vlastniť obec Turňa nad Bodvou – príspevok s vyjadrením Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach:
– Správy RTVS – RTVS/Jednotka (44:20 – 46:30):
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/157754
– Správy RTVS z regiónov – RTVS/Dvojka (8:24 – 10:35):
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/158011
– Žurnál Rádia Regina o 17.00 – RTVS/Rádio Regina (9:55 – 12:01):
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533/933168

22. 5. 2018
Pozor, zákruta!
(43:22 – 46:24) – Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „medzivojnové obdobie automobilizmu na území dnešného Slovenska“; RTVS – Rádio Slovensko
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/928473

8. 5. 2018
Vojna vo svete pokračovala
– Mgr. Maroš Melichárek, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k udalostiam po skončení 2. svetovej vojny v Európe; RTVS – Rádio Slovensko
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/163696/vojna-vo-svete-pokracovala

4. 5. 2018
Hosť Rádia Regina
– Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „história automobilizmu“; RTVS – Rádio Regina Východ
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/918318

1. 5. 2018
História Sviatku práce
– Mgr. Maroš Melichárek, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ku koreňom Sviatku práce, ktoré siahajú do Spojených štátov amerických; RTVS – Rádio Slovensko
http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/163148/historia-sviatku-prace

28. 4. 2018
Sobotné reflexie
– doc. ThDr. Peter Borza, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „Prešovský sobor“ – alebo Akcia P, ktorou sa komunistický režim v roku 1950 pokúsil zlikvidovať gréckokatolícku cirkev na Slovensku; RTVS – Rádio Slovensko
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11372/923727

19. 4. 2018
Ahoj, Slovensko!
(6:45 – 12:00 a 20:30 – 24:45) – Mgr. Drahoslav Magdoško, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „heraldika a história erbov“; RTVS – Dvojka
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/154246

4. 4. 2018
Témy a rozhovory
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., o svojej novej knihe „Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti“; Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/tema-4-4-juraj-szanto

30. 3. 2018
Kríž – symbol viery
– PaedDr. Marta Sendekova, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému ukrižovanie; RTVS – Rádio Slovensko
https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/160599/kriz-symbol-viery

28. 3. 2018
Osmičkové roky v našich dejinách
– provokatívnu a fundovanú verejnú diskusiu pripravila Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20790933/osmickove-roky-v-nasich-dejinach.html

22. 3. 2018
SK DEJINY: Príbeh Slovenska 1948 – Nepriatelia komunistického režimu
– doc. ThDr. Peter Borza, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako hosť populárno-náučnej televíznej diskusii o objavovaní zlomových okamihov našich dejín (22:00 – 36:20); RTVS – Dvojka
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13201/151530

4. 3. 2018
Ahoj, Slovensko!
(4:58 – 8:24 a 15:55 – 18:05) – vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., na tému „význam pamätných tabúľ v slovenských mestách a obciach“; RTVS – Dvojka
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13082/150928

14. 3. 2018
Hosť Rádia Regina
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., na tému „vznik Slovenského štátu“ (4:40 – 11:58) a PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., z KH FF UPJŠ na tému „ako v mladých ľuďoch posilňovať historické vedomie“ (41:40 – 50:57); RTVS – Rádio Regina (Východ)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/890474

6. 3. 2018
Marcové knihy
– vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., o knihách, ktoré ho v živote najviac inšpirovali; Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/marcove-knihy-06-03-martin-pekar

27. 2. 2018
Hosť Rádia Regina
– PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v kontaktovej besede na tému Ako urobiť z hodiny dejepisu zážitok pre učiteľa aj žiaka?; RTVS – Rádio Regina (Východ)
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/880885

26. 2. 2018
Diskusia v Tabačke sa zameria na udalosti z februára 1948
– diskutovať bude aj prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – pôjde o prvú zo série diskusií Katedry histórie FF UPJŠ k historickým „osmičkovým“ rokom; Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20768792/diskusia-v-tabacke-sa-zameria-na-udalosti-z-februara-1948.html

25. 2. 2018
Február 1948
– avízo o prvej zo série diskusií Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach k tzv. osmičkovým rokom – diskutovať budú historici prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie FF UPJŠ a Mgr. Ondrej Podolec, PhD., z ÚPN; Tabačka.sk
http://www.tabacka.sk/sk/1800157/februar-1948

24. 2. 2018
Historik: Preberanie moci si komunisti vyskúšali v roku 1947
– prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach:
– Korzár – denník Košického kraja
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20767865/historik-preberanie-moci-si-komunisti-vyskusali-v-roku-1947.html
– 24hod.sk:
http://www.24hod.sk/preberanie-moci-si-komunisti-vyskusali-v-roku-1947-tvrdi-historik-cl569628.html
– Hlavné správy – Konzervatívny denník:
https://www.hlavnespravy.sk/preberanie-moci-si-komunisti-vyskusali-v-roku-1947-tvrdi-historik/1324434

23. 2. 2018
Nočná pyramída
– prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na tému „Víťazný február 1948“; RTVS – Rádio Slovensko
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/879726

22. 2. 2018
Správy Rádia Košice
(o 7.00 a 13.00 hod.) – Od komunistického prevratu ubehlo sedemdesiat rokov – k téme sa vyjadril aj vedúci Katedry histórie FF UPJŠ doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.; Rádio Košice
https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-22-2-2018

9. 2. 2018
Aktuálne na východe – Projekt na Katedre histórie FF UPJŠ urbanHIST
– koordinátorka projektu Mgr. Katarína Hajduková; RTVS – Rádio Regina (Východ)
http://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/154705/projekt-na-katedre-historie-upjs-urban-hist

3. 2. 2018
urbanHIST: Dejiny európskeho urbanizmu v 20. storočí
– implementácia a realizácia projektu na Slovensku prebieha na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach; Veda na dosah
http://vedanadosah.cvtisr.sk/urbanna-historia-20-storocie-a-europsky-urbanizmus

3. 2. 2018
Třetí republika (Mezi demokracií a totalitou) – „Sovětský mír“
– prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., a Mgr. Barbara Kacerová z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v televíznom dokumente na tému „Košický vládny program“; Česká televize – ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11721580133-treti-republika/217411033110001/

 

Súhrn mediálnych výstupov za celú Filozofickú fakultu UPJŠ (2013 - 2019)

 

 

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2019