Prejsť na obsah

Tlačové správy 2014

4minút, 39sekúnd

Rok 2014

04.12.2014

UPJŠ v Košiciach sa posunula vyššie v zozname 500 najlepších univerzít v Európe!

07.11.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava Včelárstvo
31.10.2014 Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. dnes prevzal pamätnú medailu pripomínajúcu 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve.
30.10.2014 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach si na Ústave anatómie pripomenuli pamiatku zosnulých darcov tiel
29.10.2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pomáha svojim študentom, vrátane tých so špecifickými potrebami
24.10.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala 14. ročník matematickej súťaže pre stredné školy Košický Matboj
22.10.2014 Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. dnes odovzdal prof. MUDr. Danielovi Pellovi PhD. poverenie na výkon funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ do menovania nového dekana
17.10.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach sa zapojila do Európskeho týždňa programovania sériou zaujímavých prednášok
10.10.2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl
26.09.2014 Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a mesto Košice pripravili spoločne bohatý MOVE Weekový program
16.09.2014 Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26.08.2014 Na medzinárodnú konferenciu Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny v Košiciach prijalo pozvanie vyše 650 účastníkov z 43 krajín
13.08.2014 Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.: Nebezpečenstvo spánkového apnoe spočíva v tom, že prestávky v dýchaní zvyšujú krvný tlak
12.08.2014 Pracovníci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach objavili v jaskyniach na Slovensku vzácne pavúkovce a následne ich nezvyčajný jedálniček
07.07.2014 Višegradský fond podporil medzinárodný tréning študentov krajín V4 pred svetovou súťažou v informatike
07.07.2014 Absolventi Univerzity bez hraníc 2014 majú za sebou bohatý prázdninový týždeň na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, ktorý ukončili slávnostnou promóciou v Historickej aule UPJŠ
03.07.2014 Práce na oprave veľkých expozičných skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sú aktuálne v polovici
30.06.2014 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje 1. ročník literárneho plenéru Ars Šafarikiana
27.06.2014 Žiaci základných škôl absolvujú týždňovú Univerzitu bez hraníc na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – pestrý program je pripravený aj pre desať detí z detských domovov
26.06.2014 Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prednášali vrcholní predstavitelia poľskej spoločnosti „Data Techno Park“ o svojich skúsenostiach s budovaním univerzitného vedeckého parku
05.06.2014 Sympózium HepaMeta na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach poctil svojou prítomnosťou novozvolený prezident Andrej Kiska
28.05.2014 Budovu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zdobí pamätná tabuľa symbolizujúca literárne vzťahy T. Ševčenka a P. J. Šafárika
16.05.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína obľúbená jedinečná motýlia šou –  z kukiel sa vyliahne vyše tritisíc  exotických motýľov
16.05.2014 Zvukové nahrávky študentov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  bodovali na celoslovenskej súťaži internetových rozhlasových štúdií
13.05.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa koná už 5. ročník úspešného a žiadaného projektu Botanikiáda 2014
30.04.2014 Unikátna štúdia v rámci projektu RIFIV pomôže absolventom UPJŠ v Košiciach pri uplatnení na trhu práce
30.04.2014 Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Bonsai centrum Košice pripravili štvordňovú výstavu bonsajov
15.04.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa začne rozsiahla rekonštrukcia troch najväčších skleníkov
15.04.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie odkúpených pozemkov
09.04.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach spoluorganizuje medzinárodnú matematickú súťaž pre stredné školy „Náboj“
09.04.2014 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje finálne 5. ročníka simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho práva a tripartita
28.03.2014 Nové fyzikálne laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV vybudované v rámci projektu EXTREM II už začali slúžiť svojmu účelu
20.03.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava Záhadný svet mušlí
04.03.2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má za sebou úspešný rok – podarilo sa jej udržať si vysoký ranking i získať významné projekty
21.02.2014 Študenti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach reprezentujú univerzitu i Slovenskú republiku na významných športových podujatiach doma i v zahraničí
19.02.2014 V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začína výstava orchideí
11.02.2014 Vzniká celoslovenská sieť excelentných pracovísk v biologickom a medicínskom zobrazovaní
04.02.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium
10.01.2014 Vedenie UPJŠ v Košiciach sa so zástupcami Dominikánskeho konventu Košice dohodlo na definitívnej hranici pozemkov pre Botanickú záhradu, na ktoré získalo MŠVVaŠ SR 3 milióny eur
09.01.2014 Exteriéry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sú oddnes znovu prístupné pre širokú verejnosť

 

Prílohy

File File size
pdf 2014-11-06-bz-upjs-vystava-vcelarstvo 558 KB
pdf 2014-12-04-TS-UPJS_URAP_-ranking_2014 304 KB
pdf 2014-10-24-TS-UPJS-PF-Sutaz-Matboj 270 KB
pdf 2014-10-29-TS-UPJS-Univerzitne-poradenske-centrum1 297 KB
pdf 2014-10-31-TS-UPJS-pamatna-medaila-CERN 389 KB
pdf 2014-10-30-TS-LF-UPJS-Ustav-anatomie-ucta-zosnulym-1 343 KB
pdf 2014-08-26-TS-UPJS-FF-Konferencia-ESSE 263 KB
pdf 2014-09-16-TS-UPJS-Otvorenie-akademickeho-roka 358 KB
pdf 2014-09-26-UPJS-UTVS-aktivity-MOVE-Week 322 KB
pdf 2014-10-10-UPJS-Den-otvorenych-dveri-2 359 KB
pdf 2014-10-10-UPJS-Den-otvorenych-dveri-2_1 359 KB
pdf 2014-10-17-TS-UPJS-PF 252 KB
pdf 2014-10-22-TS-UPJS-LF-poverenie-prof.-Pellu-vykonom-funkcie-dekana 240 KB
pdf 2014-06-26-TS-UPJS-navsteva-predstavitelov-Data-Techno-Park-Medipark 283 KB
pdf 2014-06-27-TS-UPJS-Univerzita-bez-hranic-2014 331 KB
pdf 2014-06-30-TS-UPJS-FF-Ars-Safarikiana-nove 246 KB
pdf 2014-07-03-TS-UPJS-oprava-sklenikov 310 KB
pdf 2014-07-07-TS-UPJS-Univerzita-bez-hranic-2014-nove 321 KB
pdf 2014-07-07-TS-informatika-medzinarodny-trening-studentov 475 KB
pdf 2014-08-12-TS-UPJS-PF-doc.-Kovac-sinice-v-traviacom-trakte-sturoviek 335 KB
pdf 2014-08-13-TS-UPJS-LF-prof.-Tkacova-vyskum-apnoe 300 KB
pdf 2014-04-30-TS-Botanicka-zahrada-vystava-bonsaje 315 KB
pdf 2014-04-30-TS-UPJS-Projekt-RIFIV-odborna-studia 544 KB
pdf 2014-05-13-TS-Botanikiada-upr 392 KB
pdf 2014-05-16-TS-UPJS-Studentsky-rozhlas-kosice-bodoval-na-sutazi-Radiorallye 278 KB
pdf 2014-05-16-TS-UPJS-BZ-Vystava-motylov 327 KB
pdf 2014-05-28-TS-UPJS-Odhalenie-pamatnej-tabule-Sevcenko-Safarik 260 KB
pdf 2014-06-05-TS-UPJS-navsteva-prezezidenta-Andreja-Kisku-na-LF-upravene 295 KB
pdf 2014-03-20-TS-Botanicka-zahrada-vystava-musle 325 KB
pdf 2014-03-28-TS-UPJS-Projekt-EXTREM-II 307 KB
pdf 2014-04-09-INFO-UPJS-Pravnicka-fakulta-simulovany-sudny-spor-pre-studentov-1-rocnika 517 KB
pdf 2014-04-09-TS-UPJS-PF-Sutaz-Naboj 448 KB
pdf 2014-04-15-TS-Botanicka-zahrada-rekonstrukcia-sklenikov 296 KB
pdf 2014-04-15-TS-Botanicka-zahrada-odovzdanie-pozemkov-upravene 285 KB
pdf 2014-02-04-TS-UPJS-PF-den-otvorenych-dveri 308 KB
pdf 2014-02-11-TS-CELIM 434 KB
pdf 2014-02-19-TS-Botanicka-zahrada-vystava-orchidei1 348 KB
pdf 2014-02-21-UPJS-UTVS 375 KB
pdf 2014-02-21-UPJS-UTVS-doplnene 377 KB
pdf 2014-03-04-UPJS-BILANCIA-r.-2013 367 KB

Študuj na UPJŠ