UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v Rankingoch

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sleduje svoje postavenie vo viacerých medzinárodných rankingoch univerzít. Orientuje sa predovšetkým na tie, ktoré vo svojom hodnotení kladú dôraz na kvalitu vedy, výskumu a procesu výučby. Sem patria nasledujúce rankingy: URAP (University Ranking by Academic Performance), Best Global Universities, U-Multirank a RankPro. Každý z týchto rankingov pri posudzovaní univerzít používa vlastné kritériá a vlastnú metodológiu.

 

 

Posledná aktualizácia: 02.12.2019