UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ v rankingoch

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sleduje svoje postavenie vo viacerých medzinárodných rankingoch univerzít. Orientuje sa predovšetkým na tie, ktoré vo svojom hodnotení kladú dôraz na kvalitu vedy, výskumu a procesu výučby. Sem patria nasledujúce rankingy: Best Global Universities, QS EECA, URAP (University Ranking by Academic Performance), RankPro, U-Multirank. Každý z týchto rankingov pri posudzovaní univerzít používa vlastné kritériá a vlastnú metodológiu.

Rankingy publikované v roku 2021

UPJŠ v RankPro 2020/2021

UPJŠ v QS World University Rankings 2022

UPJŠ v QS EECA University Rankings 2022

UPJŠ v THE Impact Rankings 2021

UPJŠ v THE Emerging Economies 2022

Rankingy publikované v roku 2020

UPJŠ v QS World University Rankings 2021

UPJŠ v RankPro 2019/2020

UPJŠ v THE Impact Rankings 2020

UPJŠ v QS EECA University Rankings 2021

UPJŠ v THE Emerging Economies 2021

UPJŠ v U-Multirank 2021

Rankingy publikované v roku 2019

UPJŠ v Best Global Universities 2020

UPJŠ v QS EECA University Rankings 2020

UPJŠ v RankPro 2018/2019

UPJŠ v U-Multirank 2020

UPJŠ v URAP 2019-2020

Posledná aktualizácia: 07.03.2022