UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Minister hospodárstva SR a rektor UPJŠ v Košiciach podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Peter Žiga, PhD. a rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v pondelok 30. októbra 2017 v Historickej aule slávnostne podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Po podpísaní Memoranda o porozumení a spolupráci sa uskutočnila prednáška ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Petra Žigu, PhD. na tému Piliere inovatívneho a konkurencie schopného Slovenska.


Posledná aktualizácia: 22.02.2018