UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ privítala egyptského veľvyslanca

Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc., prorektor pre vedu a výskum, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a IT a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. prijali dňa 21. januára 2013 na pôde rektorátu našej univerzity pána Ihab Nasra, veľvyslanca Egypta v SR,  prof. dr. Mory Abu-Youssefa, egyptského kultúrneho radcu pre SR vo Viedni a p. Michaelu Tarockovu, asistentku veľvyslanca. Na stretnutí prerokovali otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života so zameraním na priority súčasného vysokého školstva.
 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016