Prejsť na obsah

Aktivity pre verejnosť a študentov na Katedre histórie FF UPJŠ

8minút, 3sekúnd
 • 19-21/09/2023: Historický týždeň, séria diskusií a prednášok s pedagógmi našej katedry, ktorú organizuje študentský spolok Universitas, Košice (plagát)
 • 12-15/06/2023: Odborná exkurzia s našimi študentmi, Praha (propozície)
 • 13/04/2022: Ako učiť o holokauste dnes, Košice, metodický deň pre učiteľov a študentov histórie (program)
 • 11/02/2022: Deň otvorených dverí UPJŠ, Košice, tentoraz online (viac informácií)
 • Verejné aktivity obmedzené kvoli epidémii koronavírusu.
 • 16/07/2021: Univerzita bez hraníc, pravidelné podujatie na univerzitnej pôde pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, naša katedra s témou „Mesto v premenách času a priestoru“ (info, program)
 • 27/04/2021: Spustenie online výstavy k stému výročiu nedožitých narodenín prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, Csc. (výstava, info)
 • 04/2021: Spustenie edukačno-historického portálu Prvý dotyk so slobodou venovanému 30. výročiu Nežnej revolúcie. Dostupná e-učebnica (webstránka, info)
 • Verejné aktivity obmedzené kvoli epidémii koronavírusu.
 • 31/07/2020: Univerzita bez hraníc, Košice (info)
 • 07/02/2020: Deň otvorených dverí UPJŠ, Košice, od 9:00 (info)
 • 19/11/2019: Sv. Alžbeta Uhorská: sila dobrých skutkov, interaktívna výstava pre verejnosť, kultúrne centrum Veritas, Košice, 18:30 (plagát)
 • 14/11-20/12/2019: Prvý dotyk so slobodou, verejná výstava k výročiu Novembra ´89, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 (plagát, virtuálna prehliadka)
 • 13/11/2019: Dlh novembru, verejná diskusia k uplynutiu tridsiatich rokov od Nežnej revolúcie, Košice, Divadlo Thália, 18:50 – 20:30 (informácie)
 • 16/10/2019: Ako písať dejiny fanzinov?, verejná prednáška Mgr. Miroslava Michelu, PhD. z Ústavu českých dějin FF UK v Prahe, 17:00 Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice (plagát)
 • 14/09/2019: City in the Wind of Change, KH FF UPJŠ na Medzinárodnom festivale umenia Trans/Misie, verejná diskusia o ziskoch a sklamaniach 30 rokov po páde železnej opony, 15:00, Východoslovenská galéria, Košice (plagát. info)
 • 13/09/2019: Klinika doktora Frankensteina, verejná výstava a komentovaná prehliadka univerzitnej budovy Platón ako bývalej pôrodnice a gynekologickej kliniky… pôsobil kedysi v Košiciach Frankenstein? (plagát, info)
 • 03-06/06/2019: Historická exkurzia pre študentov (propozície)
 • 13/05/2019: Verejná prezentácia najnovších vedekých publikácií k dejinám Košíc: monografie prof. Štefana Šutaja a dr. Alžbety Bojkovej, ako aj zborník editorov dr. Petra Fedorčáka a Patrície Fogelovej, Košice (pozvánka)
 • 21/03/2019: Krajské kolo dejepisnej olympiády, 9:00 – 13:00, Košice, FF UPJŠ
 • 07/03/2019: Out of memory, verejná diskusia k otázkam výročia vzniku Slovenského štátu (14. marec 1939), Košice – Halmi Place (plagát)
 • 13/02/2019: Husák: vrcholy a pády 1945 – 1951, verejná prezentácia novej knihy za účasti autorov, Košice (plagát)
 • 08/02/2019: Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ, prezentácia Katedry histórie o  9:00 a 10:00 (informácie)
 • 07/02/2019:Seredské svedectvá, premietanie filmov k problematike holokaustu, Rektorát UPJŠ (plagát)
 • Vyhodnotenie mediálnych výstupov FF UPJŠ za rok 2018 a podiel Katedry histórie (link)
 • Tuka proti republike. Proces z 1929, verejná prezentácia novej monografie nášho kolegu Mgr. Petra Fedorčáka, PhD., 19. december 2018, Košice (plagát)
 • Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu, seminár pre učiteľov, 4. – 5. december 2018, Košice (plagát, program)
 • Cesta k porozumeniu (80 rokov od Viedenskej arbitráže), verejná diskusia, 22. november 2018, Košice (plagát)
 • Študentská vedecká konferencia, 20. november 2018 (program)
 • Festival slobody v Košiciach, filmy, vernisáž a diskusia, 12. november 2018, Tabačka Kulturfabrik (plagát)
 • European Holocaust Research Infrastructure, prednáška, 7. november 2018, 16:15 – 17:45
 • Deň otvorených dverí: Dejiny tvoríš ty!, Deň otvorených dverí UPJŠ spojený s interaktívnou výstavou organizovanou našou katedrou k „osmičkovým“ rokom v areáli FF UPJŠ v Košiciach, 5. október 2018, 9:00 – 16:00 (Deň otvorených dverí FF UPJŠ, interaktívna výstava)
 • Európska noc výskumníkov 2018, verejné prezentácie, 28. september 2018, 09:00 – 19:00, Átrium Optima, Košice (program UPJŠwebstránka festivalu)
 • Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko, verejná diskusia, 20. august 2018, 19:00, Košice (pozvánka)
 • Univerzita bez hraníc, aktivity pre žiakov základných škôl, 13. júl 2018, Košice (informácie)
 • Historická exkurzia so študentmi po vybraných pamätihodnostiach Slovenska, 5. – 8. jún 2018 (predbežné propozície)
 • Diskusné večery Ústavu pamäti národa: Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968, moderuje člen našej katedry, doc. ThDr. Peter Borza, PhD., 11. jún 2018, Prešov (pozvánka)
 • Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti, prezentácia novej knihy vedúceho našej katedry Doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., 23. máj 2018, 16:00, Pribinova 1, Košice (pozvánka)
 • Etnicita v kontexte „veľkých medzníkov“: Etnická politika, vzťahy a ich transformácie na Slovensku po rokoch 1918, 1938, 1948, prednáškový cyklus a workshop pre študentov histórie a politológie, 4. máj 2018, Košice (pozvánka)
 • Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 – 1938, prezentácia monografie nášho kolegu Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD., 25. apríl 2018, 16:30, Košice (pozvánka)
 • Demokratizačné procesy a krízy demokracie: Slovensko 1918 – 2018, verejná diskusia, 28. marec 2018, 17:00 – 19:30, Tabačka Kulturfabrik (pozvánka)
 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády, Košice, 22. marec 2018, 09:00 – 12:00 (pozvánka)
 • Osvietenstvo na Slovensku, beseda s historikom PhDr. Michalom Badom, PhD. spojená s prezentáciou jeho najnovšej knihy „Slovenské dejiny II. (1526 – 1780)“, Košice, 7. marec 2018, 10:45 – 12:15 (pozvánka)
 • Február 1948, prvá zo série diskusií organizovaných našou katedrou k osmičkovým rokom, tentokrát v spolupráci s Ústavom pamäti národa, diskutovať budú Štefan Šutaj z našej katedry a Ondrej Podolec z ÚPN, Košice, Tabačka – Kulturfabrik, 1. marec 2018, 17:30 – 19:00 (pozvánka)
 • Výstava Slovensko a Organizácia spojených národov, Košice, budova Platón v areáli FF UPJŠ, otvorenie za účasti autora PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc, riaditeľa Historického ústavu SAV, 20. február 2018, 14:00 – 16:00 (pozvánka)
 • Erasmus+, informačné stretnutie o možnostiach študijných pobytov, 19. február 2018, Košice (pozvánka)
 • Deň otvorených dverí FF UPJŠ v Košiciach, 9. február 2018
 • IV. ples historikov, katedrový bál, 7. december 2017, Košice (plagát)
 • Etnicita a médiá, workshop, 20. november 2017, Košice (program)
 • Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku, výstava k rovnomennej knihe prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc., 8. november – 8. december 2017,  Košice (pozvánka)
 • Deň otvorených dverí, prezentácia katedry pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, 6. október 2017, Košice (pozvánka)
 • Noc výskumníkov, prezentácie pre verejnosť, 29. september 2017, Košice, OC Optima, 9:00 – 21:00
 • Kto bude ďalší II.?, interaktívna výstava pre verejnosť, 31. máj 2017, 10:00 – 18:00, Košice – areál FF UPJŠ (pozvánka, reportáž RTVS, TV Košice)
 • Vedecký brloh: Príbehy starej povaly, interaktívna hodina pre deti v podaní našej kolegyne PhDr. Alžbety Bojkovej, PhD., 27. máj 2017, 14:00 – 16:00, Košice (informácie)
 • Etnické vzťahy a vizualita na Slovensku, workshop pre študentov, 3. máj 2017, Košice (program)
 • Deň otvorených dverí na FF UPJŠ, prezentácia katedry pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, 10. február 2017
 • III. ples historikov, 9. december 2016, Košice (plagátpozvánka)
 • Poznanie je svetlo, verejné pripomenutie si 17. novembra 1989, organizované študentmi Katedry histórie FF UPJŠ, Košice, 16. november 2016 (plagátplagát)
 • Krst“ nových priestorov našej katedry spojený s prezentáciou zborníka „Ľudia a dejiny“ vydaného pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc., 3. november 2016, 16:00, Moyzesova 9, Košice
 • Fakty, interpretácie, pamäť, workshop pre študentov. Spoluorganizátori: Ústav pamäti národa a KAS Bratislava, 18. október 2016, 9:00 – 15:00, Košice
 • Noc výskumníkov: Príbeh poľudštenia, prezentácie pre verejnosť, 30. september 2016, 9:00 – 21:00, Átrium OC Optima, Košice
 • Kto bude ďalší?, interaktívna výstava v centre mesta, 5. máj 2016, Košice (pozvánkaohlasy v médiáchfotogaléria)
 • Historická dielňa: Stopy pamäti v Košiciach, verejná diskusia pre učiteľov dejepisu a budúcich pedagógov, 16. apríl 2016, Košice (pozvánka)
 • Zneužité dejiny – malé poznámky k veľkému problému, verejná prednáška nášho vedúceho doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., 22. marec 2016, Košice (pozvánka)
 • Problémy súčasného školstva, voľby, vnímanie dejín, verejná prednáška nášho prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc., 15. marec 2016 (pozvánka)
 • Univerzita bez hraníc, podujatie pre študentov 5. a 6. ročníka základných škôl, 10. júl 2015 (program)
 • Spolky v Košiciach v 19. storočí – úloha spolkov v živote mesta, prednáška Mgr. Nikolety Dzurikaninovej (našej doktorandky), 16. jún 2015 (pozvánka)
 • Prvý ples historikov, spoločenské podujatie pre študentov a zamestnancov KH FF UPJŠ, 5. december 2014 (pozvánka)
 • Festival slobody, 27. november 2014, podujatia pre verejnosť organizované Ústavom pamäti národa, v Košiciach v spolupráci s našou katedrou (webstránka)
 • Deň otvorených dverí UPJŠ, 10. október 2014 (pozvánka)
 • Noc výskumníkov, 26. september (pozvánka)
 • Svedkovia neslobody: Predstavenie činnosti ÚPN a referátu Oral history, 15. máj 2014 (pozvánka)
 • Deň otvorených dverí na FF UPJŠ, 7. február 2014 (pozvánka)
 • Projekcia filmov o období komunistickej neslobody, 18. november 2013, Košice (program)
 • Remembering the City – A Guide Through the Past of Košice, 14. október 2013, Košice, prezentácia knihy (pozvánka)
 • Alternatívny sprievodca históriou Košíc 2013, 26. október 2012, Košice, prezentácia medzinárodného projektu (pozvánka)

Študuj na UPJŠ