UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Darcov tiel pre Ústav anatómie bude pripomínať pamätná tabuľa

      Vo štvrtok 5. decembra 2013 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule inštalovanej na počesť darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti zástupcov univerzity, lekárskej fakulty, pracovníkov Ústavu anatómie UPJŠ LF a študentov. Mosadznú plastiku s krídlami vytvorila Ing. Tatiana Feňová a jej mottom sú slová „Vzlietli ste, aby ste zostali v našich vedomostiach“, ktoré najlepšie vystihujú myšlienku darcovstva tela pre študijné účely. Vznik pamätnej tabule podporilo prostredníctvom agentúry KEGA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.
      „Darovanie tela si na našom ústave vážime ako vysoko šľachetný čin a správame sa preto k nemu so všetkou úctou, ktorá mu prináleží. Zosnulým, ktorí sa pre tento čin za svojho života rozhodli, vzdávame vďaku za ich veľký dar," hovorí prednostka Ústavu anatómie LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

 
      Tlačová správa
 


Posledná aktualizácia: 25.11.2015