UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

 


Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach od júna 2012 do augusta 2013.

 

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015