UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

History of European Urbanism in the 20th Century

 


Grantová schéma: The European Union Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020
Doba riešenia: 2016 2020


Cieľ

Katedra histórie FF UPJŠ je jedným z hlavných štyroch pracovísk riešiacich medzinárodný projekt History of European Urbanism in the 20th Century (urbanHIST) v rámci programu Európskej únie Horizont 2020. Riaditeľom slovenskej časti projektu je prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., vedúci našej katedry. 

Na projekte sa podieľa konzorcium štyroch univerzít pod vedením Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko), ktoré získalo grant typu Inovatívne školiace siete (ITN) a Európske spoločné doktoráty (EJD) v rámci akcie Maria Skłodowska-Curie (MSCA) v priorite Excelentná veda. Spoločne s Weimarom a Košicami sú príjemcami grantu Universidad de Valladolid (Španielsko) a Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko). V rámci vzniknutej inovatívnej siete uvedené štyri univerzitné pracoviská riadia a koordinujú činnosť ďalších jedenástich partnerských inštitúcií z Nemecka, Talianska, Španielska, Francúzska, Švédska, Veľkej Británie, Českej republiky a Slovenskej republiky.

Hlavným vedeckým zámerom je komplexný interdisciplinárny výskum vývoja európskeho urbanizmu v uplynulom storočí, ktorý bude geograficky pokrývať celý kontinent a primárne sa sústredí na identifikáciu a interpretáciu spoločných vývojových tendencií. Kľúčovým prvkom inovatívnej siete sa stane rozvoj excelentného doktorandského štúdia ukončeného dvojitými diplomami. 

Implementácia projektu sa začala prvým spoločným stretnutím členov konzorcia uskutočneného v dňoch 17. - 19. októbra 2016 vo Weimare. Od jari 2017 postupne nastúpilo 15 vedeckých pracovníkov na trojročné doktorandské štúdium

 

Webstránka projektu

Webstránka bulletinu urbanHIST Newsletter

 


Riešitelia

Nemecko: Bauhaus-Universität Weimar
Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Španielsko: Universidad de Valladolid
Švédsko: Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona

 


Ďalšie informácie

Výberové konanie na PhD. pozície (január 2017)
Výberové konanie na PhD. pozície - druhá výzva (máj 2017)

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 09.10.2018