Prejsť na obsah

Tlačové správy 2017

8minút, 33sekúnd

Rok 2017

20.12.2017 MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA z LF UPJŠ ako člen Výkonného výboru Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov navštívil psychiatrické zariadenia v Petrohrade
19.12.2017 Stratený raj od Johna Miltona sa dočká slovenského prekladu
18.12.2017 I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP spolu so Slovenským centrom CEEA pripravila ďalší špeciálny kurz pre anestéziológov
13.12.2017 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach iniciuje spoluprácu so strednými školami
08.12.2017 Zaostrené na Nobelove ceny 2017
08.12.2017 Na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončili výstavu „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“
07.12.2017 Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ realizujú prelomový výskumný projekt smerujúci k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby
06.12.2017 Development of webGIS platform based on big-data for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration
06.12.2017 UPJŠ v Košiciach podpísala memorandum o spolupráci s košickými divadlami
05.12.2017 Funkčný mestský región Košice – workshop na pôde UPJŠ v Košiciach
01.12.2017 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu
01.12.2017 UPJŠ v Košiciach patrí medzi 1250 najlepších univerzít
01.12.2017 Posledná výstava tohto roka v Botanickej záhrade
28.11.2017 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ organizujú na univerzite osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
21.11.2017 Košické politologické dialógy sa zamerajú na občiansku spoločnosť
20.11.2017 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ informovali o rakovine semenníkov a prostaty – zažili červenanie pánov, aj plač pre ich veľkú stratu…
15.11.2017 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ pripravili preventívnu akciu pre mužov – upozorniť chcú na hrozbu rakoviny semenníkov
13.11.2017 Uskutočnila sa telekonferencia Preventívna medicína V medzi Bratislavou a Košicami s výbornými ohlasmi medzi účastníkmi
06.11.2017 Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc
02.11.2017 Včelárstvo v botanickej záhrade
27.10.2017 V nedeľu si pripomenieme Svetový deň cievnych mozgových príhod: „Slováci nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú často neskoro,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO
26.10.2017 Odborná asistentka UPJŠ LF MUDr. Eva Feketeová, PhD: Posun času môže mať na ľudí negatívne následky
18.10.2017 Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
16.10.2017 Študenti UPJŠ LF poradili v rámci „Ružového októbra“ trom stovkám žien, ako odhaliť hrčku v prsníku
04.10.2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
03.10.2017 VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ SPOLOČNOSTI 2017
02.10.2017 Víťazom Falling walls lab Slovakia sa stal Stanislav Hrivňak z UPJŠ v Košiciach
28.09.2017 Ako súvisia rizikové správanie a emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
26.09.2017 Uskutočnil sa jedenásty Košický kurz regionálnej anestézie a historicky prvý Medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v Košiciach
22.09.2017 Jedinečný košický kurz regionálnej anestézie sa tentoraz koná spoločne s historicky prvým Medzinárodným česko-slovenským kongresom regionálnej anestézie v Košiciach
21.09.2017 VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ EKONOMICKEJ SPOLOČNOSTI 2017
18.09.2017 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vstupuje do nového akademického roka 2017/2018
18.09.2017 Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach ponúka návštevníkom 2 kreatívne výstavy – Tučniaky v rozšírenej realite a výstavu fotografií Antarktída 2017
07.09.2017 Jesenné plody v Botanickej záhrade
25.08.2017 Traja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ reprezentovali Slovensko na valnom zhromaždení študentskej federácie v Tanzánii
24.08.2017 Výstava citrusov a paliem po dvoch rokoch opäť v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach
24.08.2017 V Botanickej záhrade sa počas ďalšieho ročníka budú hľadať múzy
14.08.2017 Medici vyhodnocujú prvú študentskú evaluáciu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
17.07.2017 Úspechy žiakov v dennom letnom IT tábore vyhodnotia významní hostia
17.07.2017 Univerzitu bez hraníc absolvovalo 60 detí
16.07.2017 Slovenský vedec sa podieľa na dizajnovaní štruktúry vznikajúcich nanočastíc
14.07.2017 Súťaž aj dielne tvorivého písania
10.07.2017 Vzdelávací projekt SAP akadémia absolvovalo ďalších 66 študentov
06.07.2017 Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore
30.06.2017 „Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia
29.06.2017 Ústav experimentálnej medicíny zorganizoval v Budapešti ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách – IPC 2017
23.06.2017 Finálové kolo súťaže PALMA junior
21.06.2017 Výstava fotografií Antarktída 2017
20.06.2017 50 rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach
19.06.2017 X. Sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva 2017 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
15.06.2017 Aktivity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie v júni 2017
12.06.2017 Letná škola sieťovania 2017
08.06.2017 7. ročník robotickej súťaže RBA
06.06.2017 17. ročník matematickej súťaže MAMUT
19.05.2017 Motýle exotických trópov oslavujú desiaty ročník
17.05.2017 Nová štúdia WHO o zdraví a pohode mládeže v Európe poukazuje na to, že výskyt obezity naďalej stúpa
16.05.2017 Ďalší ročník projektu Botanikiáda sa bude venovať rastlinným privandrovalcom
12.05.2017 Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017
10.05.2017 Spoznajte príbeh „Baby Louie“ – príbeh malého draka
09.05.2017 Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 – pozvánka
School of XFEL and Synchrotron Radiation Users – SFEL2017
European XFEL, GmbH v Hamburgu
09.05.2017 Najlepší biológovia v Košiciach
04.05.2017 Hlavné ceny v súťaži IHRA na UPJŠ si odniesli súťažiaci z Bardejova a z Košíc
04.05.2017 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa uskutoční výstava bonsajov
04.05.2017 Zlatá promócia prvých absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach z roku 1967
03.05.2017 Študenti UPJŠ LF ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow zubného lekárstva „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“
28.04.2017 MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. z Lekárskej fakulty UPJŠ pôsobí v Európskom výbore na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
26.04.2017 Simulovaný súdny proces podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita
25.04.2017 Deň kariéry na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25.04.2017 Tri desiatky medikov vyučovali širokú verejnosť v Škole zdravia
21.04.2017 Nový dokumentárny film o vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
20.04.2017 Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na ďalší ročník výstavy sukulentných rastlín a kaktusov
19.04.2017 Vademecum sociálnej práce
13.04.2017 Aké sú emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
12.04.2017 Unplugged – školský program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi
11.04.2017 Na Lekárskej fakulte UPJŠ otvorili výstavu o živote a diele doktora Jána Selyeho, považovaného za otca novodobého výskumu stresu
06.04.2017 Druhý ročník Behu medikov mesta Košice prispeje k zlepšeniu prostredia na hry malých pacientov hospitalizovaných v DFN Košice
06.04.2017 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ocenila víťazov predmetových olympiád kategórie A v šk. roku 2016/2017 a učiteľov, zodpovedných za ich prípravu
04.04.2017 Študentský rozhlas Košice prepisuje históriu Rádiorallye
29.03.2017 Udelenie akreditácie Slovenskej spoločnosti aktuárov pre študijný program Ekonomická a finančná matematika
23.03.2017 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si pripomína prvé decénium svojej existencie
23.03.2017 Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach
21.03.2017 Odborná asistentka UPJŠ LF MUDr. Eva Feketeová, PhD.: „V rámci Svetového dňa zdravého spánku si pripomíname dôležitosť spánku, negatívne dopady nespavosti a význam prevencie“
20.03.2017 Na FF UPJŠ bude prednášať expert na bezpečnostnú politiku Schuyler Foerster
17.03.2017 Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a analytici spoločnosti VSL Software spoločne v laviciach
13.03.2017 Priebeh prác pri plnení vedeckého programu expedície na ostrove Jamesa Rossa
09.03.2017 Zápisky z Iránu
07.03.2017 Právne aspekty zrušenia tzv. Mečiarových amnestií
03.03.2017 Prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty  UPJŠ Košice Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. viedla stretnutie Rady sekcií EUPHA v holandskom Utrechte
03.03.2017 Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach si pripomenú Medzinárodný deň žien sériou odborných prednášok
02.03.2017 Deň otvorených dverí košických univerzít pre záujemcov o štúdium z Ukrajiny
28.02.2017 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach privíta budúcich slovenských právnikov
27.02.2017 Nové simulátory na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ robia výučbový proces efektívnejším aj atraktívnejším
27.02.2017 Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
24.02.2017 Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ získala bronzovú  medailu v kumite na Majstrovstvách Európy v Sofii
23.02.2017 Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy
22.02.2017 Výstava orchideí po dvoch rokoch opäť v botanickej záhrade
21.02.2017 Slovensko-Iránska Paleontologická Expedícia 2017
16.02.2017 Priebeh prác pri plnení vedeckého programu expedície na ostrove Jamesa Rossa
14.02.2017 Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa prakticky vzdelávajú a zároveň pomáhajú všetkým študentom univerzity
13.02.2017 Lekársku fakultu UPJŠ navštívili kvôli myšlienke vzájomnej spolupráce ukrajinskí pedagógovia a lekári
10.02.2017 Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bodovala na lyžiach v kazašskom Almaty na Svetovej zimnej univerziáde
10.02.2017 Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov
09.02.2017 Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prilákal stovky záujemcov
06.02.2017 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pozýva na Deň otvorených dverí
05.02.2017 Jubilujúca Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
01.02.2017 Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach rozbieha na začiatku roka tradičné i menej známe aktivity
30.01.2017 Argentínska polárna stanica Marambio a prílet na českú polárnu stanicu J. G. Mendela
10.01.2017 Posledné prípravy na odlet do Antarktídy
10.01.2017 FIRST LEGO League na Slovensku – Košice

 

Prílohy

File File size
pdf 2017-10-04-TS-Den-otvorenych-dveri-UPJS-2017 450 KB
pdf 2017-11-02-TS-Vcelarstvo-v-BZ-UPJS 531 KB
pdf 2017-12-01-TS-Posledna-vystava-tohto-roka-v-BZ 438 KB
pdf 2017-12-01-TS-UPJS-patri-medzi-1250-najlepsich-univerzit 386 KB
pdf 2017-12-05-TS-Funkcny-mestsky-region-KE-workshop 536 KB
pdf 2017-12-06-TS-UPJS-memorandum-s-kosickymi-divadlami 384 KB
pdf 2017-12-08-TS-FF-UPJS-vystava-Obraz-nepriatela 374 KB
pdf 2017-12-08-TS-Nobelove-ceny-2017-prednasky 665 KB
pdf 2017-12-13-TS-Partnerske-skoly 468 KB
pdf 2017-12-06-TS-webGIS-projekt 166 KB
pdf 2017-07-14-TS-Sutaz-dielne-tvoriveho-pisania 391 KB
pdf 2017-07-16-TS-Slovensky-vedec-dizajnovanie-struktury-nanocastic 528 KB
pdf 2017-07-17-TS-Univerzitu-bez-hranic-absolvovalo-60-deti 762 KB
pdf 2017-07-17-TS-CVTI-SR-uspechy-ziakov-v-IT-tabore-vyhodnotia-hostia 746 KB
pdf 2017-08-24-TS-Vystava-citrusov-a-paliem 895 KB
pdf 2017-08-24-TS-hladanie-muz-v-bz-upjs 724 KB
pdf 2017-09-07-TS-Jesenne-plody-v-BZ 682 KB
pdf 2017-09-18-TS-UPJS-na-prahu-noveho-ak-roka 466 KB
pdf 2017-09-18-TS-BZ-ponuka-2-kreativne-vystavy 395 KB
pdf 2017-09-21-konferencia-SEA-2017 126 KB
pdf 2017-10-02-TS-Vitazom-Falling-walls-lab-Slovakia-S-Hrivnak-z-UPJS-KE 449 KB
pdf 2017-10-03-TS-SEAM-2017 375 KB
pdf 2017-05-TS-Motyle-exotickych-tropov-oslavuju-desiaty-rocnik 680 KB
pdf 2017-06-06-TS-17r-matematickej-sutaze-MAMUT 823 KB
pdf 2017-06-08-TS-7r-robotickej-sutaze-RBA 620 KB
pdf 2017-06-12-TS-Letna-skola-sietovania-2017 381 KB
pdf 2017-06-15-TS-IT-akademia-Avizo-sutaze 550 KB
pdf 2017-06-19-TS-IX-Sympozium-z-medzinarod-prava-a-eu-prava 532 KB
pdf 2017-06-20-TS-50-rokov-informatiky-na-UPJS 521 KB
pdf 2017-06-21-TS-Vystava-fotografii-Antarktida-2017 582 KB
pdf 2017-06-23-TS-Palma-sutaz-PF 542 KB
pdf 2017-06-30-TS-Matematicke-hlavicky-letne-sustredenie 570 KB
pdf 2017-07-06-TS-Informatika-fyzika-chemia-pocas-prazdnin-letny-tabor 578 KB
pdf 2017-07-10-TS-Vzdelavaci-projekt-SAP-Akademia 566 KB
pdf 2017-05-04-TS-Zlata-promocia-prvych-absolventov-PF 767 KB
pdf 2017-05-03-Roadshow-zubne-lekarstvo-upjs 11 MB
pdf 2017-05-04-TS-BZ-vystava-bonsajov 604 KB
pdf 2017-05-09-TS-Najlepsi-biologovia-v-Kosiciach 548 KB
pdf 2017-05-12-TS-Skola-pouzivatelov-XFEL-a-synchrotronoveho-ziarenia-SFEL-2017 719 KB
pdf 2017-05-10-TS-Spoznajte-pribeh-draka 816 KB
pdf 2017-05-04-TS-IHRA-2017 617 KB
pdf 2017-05-16-TS-Botanikiada-BZ-2017 693 KB
pdf 2017-05-17-TS-LF-WHO-HBSC 40 KB
pdf 2017-04-06-TS-PF-UPJS-ocenila-vitazov-predmetovych-olympiad 781 KB
pdf 2017-04-12-TS-FF-skolsky-program-navykove-latky 399 KB
pdf 2017-04-13-TS-FF-emigracne-zamery 478 KB
pdf 2017-04-19-TS-FF-Vademecum-socialnej-prace 611 KB
pdf 2017-04-20-TS-BZ-pozyva-na-vystavu-kaktusov-a-sukulentov 759 KB
pdf 2017-04-22-TS-FF-UPJS-film-10-vyrocie-FF 373 KB
pdf 2017-04-25-TS-Den-kariery-UPJS-2017 639 KB
pdf 2017-04-26-TS-Simulovane-sudne-konanie 570 KB
pdf 2017-03-09-TS-Zapisky-z-Iranu 760 KB
pdf 2017-03-13-TS-Priebeh-prac-programu-expedicie-ostrov-Jamesa-Rossa 661 KB
pdf 2017-03-23-TS-zasadnutie-VR-FF-10-vyrocie 158 KB
pdf 2017-03-17-TS-studenti-PF-a-spolocnost-VSL-Software 604 KB
pdf 2017-03-23-TS-slavnostna-VR-FF-UPJS 392 KB
pdf 2017-03-29-TS-PF-UPJS-ziskala-akreditaciu-pre-EaFM 501 KB
pdf 2017-04-04-TS-STURKO-prepisuje-historiu-Radiorallye 573 KB
pdf 2017-02-22-TS-vystava-orchidey-v-bz 518 KB
pdf 2017-02-23-TS-DOD-na-FVS-UPJS 394 KB
pdf 2017-02-27-TS-ustav-teorie-prava-Gustava-Radbrucha 564 KB
pdf 2017-02-28-DOD-pravnicka-fakulta 493 KB
pdf 2017-03-02-TS-dod-2017-pre-zaujemcov-z-ukrajiny 684 KB
pdf 2017-03-07-TS-Pravne-aspekty-zrusenia-meciar-amnestii 386 KB
pdf 2017-02-01-TS-BZ-pripravy-vystava-orchidey 707 KB
pdf 2017-02-06-TS-DOD-na-PF 401 KB
pdf 2017-02-10-TS-DOD-na-FF 474 KB
pdf 2017-02-14-TS-studenti-pravf-sa-vzdelavaju-a-zaroven-pomahaju-studentom 397 KB
pdf 2017-02-16-TS-vedecka-expedicia-na-ostrove-Jamesa-Rossa 408 KB
pdf 2017-02-21-TS-Slovensko-Iran-Paleontolog-Expedicia-2017 634 KB
pdf 2017-01-10-TS-FIRST-LEGO-League-na-Slovensku-Kosice 399 KB
pdf 2017-01-10-TS-Pripravy-na-odlet-do-Antarktidy 562 KB
pdf 2017-01-30-TS-Argentinska-polarna-stanica-Marambio-prilet 484 KB

Študuj na UPJŠ