UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Tlačové správy 2014


Rok 2014

04.12.2014

UPJŠ v Košiciach sa posunula vyššie v zozname 500 najlepších univerzít v Európe!

07.11.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava Včelárstvo
31.10.2014 Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. dnes prevzal pamätnú medailu pripomínajúcu 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve.
30.10.2014 Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach si na Ústave anatómie pripomenuli pamiatku zosnulých darcov tiel
29.10.2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pomáha svojim študentom, vrátane tých so špecifickými potrebami
24.10.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala 14. ročník matematickej súťaže pre stredné školy Košický Matboj
22.10.2014 Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. dnes odovzdal prof. MUDr. Danielovi Pellovi PhD. poverenie na výkon funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ do menovania nového dekana
17.10.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach sa zapojila do Európskeho týždňa programovania sériou zaujímavých prednášok
10.10.2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl
26.09.2014 Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach a mesto Košice pripravili spoločne bohatý MOVE Weekový program
16.09.2014 Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26.08.2014 Na medzinárodnú konferenciu Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny v Košiciach prijalo pozvanie vyše 650 účastníkov z 43 krajín
13.08.2014 Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.: Nebezpečenstvo spánkového apnoe spočíva v tom, že prestávky v dýchaní zvyšujú krvný tlak
12.08.2014 Pracovníci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach objavili v jaskyniach na Slovensku vzácne pavúkovce a následne ich nezvyčajný jedálniček
07.07.2014 Višegradský fond podporil medzinárodný tréning študentov krajín V4 pred svetovou súťažou v informatike
07.07.2014 Absolventi Univerzity bez hraníc 2014 majú za sebou bohatý prázdninový týždeň na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, ktorý ukončili slávnostnou promóciou v Historickej aule UPJŠ
03.07.2014 Práce na oprave veľkých expozičných skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sú aktuálne v polovici
30.06.2014 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje 1. ročník literárneho plenéru Ars Šafarikiana
27.06.2014 Žiaci základných škôl absolvujú týždňovú Univerzitu bez hraníc na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - pestrý program je pripravený aj pre desať detí z detských domovov
26.06.2014 Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prednášali vrcholní predstavitelia poľskej spoločnosti „Data Techno Park“ o svojich skúsenostiach s budovaním univerzitného vedeckého parku
05.06.2014 Sympózium HepaMeta na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach poctil svojou prítomnosťou novozvolený prezident Andrej Kiska
28.05.2014 Budovu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zdobí pamätná tabuľa symbolizujúca literárne vzťahy T. Ševčenka a P. J. Šafárika
16.05.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína obľúbená jedinečná motýlia šou –  z kukiel sa vyliahne vyše tritisíc  exotických motýľov
16.05.2014 Zvukové nahrávky študentov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  bodovali na celoslovenskej súťaži internetových rozhlasových štúdií
13.05.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa koná už 5. ročník úspešného a žiadaného projektu Botanikiáda 2014
30.04.2014 Unikátna štúdia v rámci projektu RIFIV pomôže absolventom UPJŠ v Košiciach pri uplatnení na trhu práce
30.04.2014 Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Bonsai centrum Košice pripravili štvordňovú výstavu bonsajov
15.04.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa začne rozsiahla rekonštrukcia troch najväčších skleníkov
15.04.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie odkúpených pozemkov
09.04.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach spoluorganizuje medzinárodnú matematickú súťaž pre stredné školy „Náboj“
09.04.2014 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje finálne 5. ročníka simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho práva a tripartita
28.03.2014 Nové fyzikálne laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV vybudované v rámci projektu EXTREM II už začali slúžiť svojmu účelu
20.03.2014 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava Záhadný svet mušlí
04.03.2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má za sebou úspešný rok – podarilo sa jej udržať si vysoký ranking i získať významné projekty
21.02.2014 Študenti Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach reprezentujú univerzitu i Slovenskú republiku na významných športových podujatiach doma i v zahraničí
19.02.2014 V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začína výstava orchideí
11.02.2014 Vzniká celoslovenská sieť excelentných pracovísk v biologickom a medicínskom zobrazovaní
04.02.2014 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium
10.01.2014 Vedenie UPJŠ v Košiciach sa so zástupcami Dominikánskeho konventu Košice dohodlo na definitívnej hranici pozemkov pre Botanickú záhradu, na ktoré získalo MŠVVaŠ SR 3 milióny eur
09.01.2014 Exteriéry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sú oddnes znovu prístupné pre širokú verejnosť

 

Posledná aktualizácia: 13.01.2022