UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Tlačové správy 2017


Rok 2017

28.04.2017 MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. z Lekárskej fakulty UPJŠ pôsobí v Európskom výbore na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
26.04.2017 Simulovaný súdny proces podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita
25.04.2017 Deň kariéry na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25.04.2017 Tri desiatky medikov vyučovali širokú verejnosť v Škole zdravia
21.04.2017 Nový dokumentárny film o vzniku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
20.04.2017 Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva na ďalší ročník výstavy sukulentných rastlín a kaktusov
19.04.2017 Vademecum sociálnej práce
13.04.2017 Aké sú emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?
12.04.2017 Unplugged – školský program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi
11.04.2017 Na Lekárskej fakulte UPJŠ otvorili výstavu o živote a diele doktora Jána Selyeho, považovaného za otca novodobého výskumu stresu
06.04.2017 Druhý ročník Behu medikov mesta Košice prispeje k zlepšeniu prostredia na hry malých pacientov hospitalizovaných v DFN Košice
06.04.2017 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ocenila víťazov predmetových olympiád kategórie A v šk. roku 2016/2017 a učiteľov, zodpovedných za ich prípravu
04.04.2017 Študentský rozhlas Košice prepisuje históriu Rádiorallye
29.03.2017 Udelenie akreditácie Slovenskej spoločnosti aktuárov pre študijný program Ekonomická a finančná matematika
23.03.2017 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach si pripomína prvé decénium svojej existencie
23.03.2017 Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FF UPJŠ v Košiciach
21.03.2017 Odborná asistentka UPJŠ LF MUDr. Eva Feketeová, PhD.: „V rámci Svetového dňa zdravého spánku si pripomíname dôležitosť spánku, negatívne dopady nespavosti a význam prevencie“
20.03.2017 Na FF UPJŠ bude prednášať expert na bezpečnostnú politiku Schuyler Foerster
17.03.2017 Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a analytici spoločnosti VSL Software spoločne v laviciach
13.03.2017 Priebeh prác pri plnení vedeckého programu expedície na ostrove Jamesa Rossa
09.03.2017 Zápisky z Iránu
07.03.2017 Právne aspekty zrušenia tzv. Mečiarových amnestií
03.03.2017 Prednostka Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty  UPJŠ Košice Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. viedla stretnutie Rady sekcií EUPHA v holandskom Utrechte
03.03.2017 Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach si pripomenú Medzinárodný deň žien sériou odborných prednášok
02.03.2017 Deň otvorených dverí košických univerzít pre záujemcov o štúdium z Ukrajiny
28.02.2017 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach privíta budúcich slovenských právnikov
27.02.2017 Nové simulátory na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ robia výučbový proces efektívnejším aj atraktívnejším
27.02.2017 Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
24.02.2017 Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ získala bronzovú  medailu v kumite na Majstrovstvách Európy v Sofii
23.02.2017 Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy
22.02.2017 Výstava orchideí po dvoch rokoch opäť v botanickej záhrade
21.02.2017 Slovensko-Iránska Paleontologická Expedícia 2017
16.02.2017 Priebeh prác pri plnení vedeckého programu expedície na ostrove Jamesa Rossa
14.02.2017 Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa prakticky vzdelávajú a zároveň pomáhajú všetkým študentom univerzity
13.02.2017 Lekársku fakultu UPJŠ navštívili kvôli myšlienke vzájomnej spolupráce ukrajinskí pedagógovia a lekári
10.02.2017 Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bodovala na lyžiach v kazašskom Almaty na Svetovej zimnej univerziáde
10.02.2017 Na košickej filozofickej fakulte ocenili úspešných maturantov
09.02.2017 Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prilákal stovky záujemcov
06.02.2017 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pozýva na Deň otvorených dverí
05.02.2017 Jubilujúca Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvára dvere záujemcom o štúdium
01.02.2017 Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach rozbieha na začiatku roka tradičné i menej známe aktivity
30.01.2017 Argentínska polárna stanica Marambio a prílet na českú polárnu stanicu J. G. Mendela
10.01.2017 Posledné prípravy na odlet do Antarktídy
10.01.2017 FIRST LEGO League na Slovensku - KošiceArchív

Tlačové správy 2016
Tlačové správy 2015
Tlačové správy 2014
Tlačové správy 2013

Posledná aktualizácia: 28.04.2017