UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

UNIVERZITA  PAVLA  JOZEFA  ŠAFÁRIKA  V  KOŠICIACH
Šrobárova 2, 041 80 Košice, http://www.upjs.sk

Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ pre akademický rok 2019/2020 nové!
Posledná aktualizácia: 07.11.2018