UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium


UNIVERZITA  PAVLA  JOZEFA  ŠAFÁRIKA  V  KOŠICIACH

Šrobárova 2, 041 80 Košice,
http://www.upjs.sk
   
 Prijímacie konanie a podmienky pre prijímanie
na fakultách a na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ
pre akademický rok 2018/2019
Posledná aktualizácia: 21.09.2018