UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

 


Základné informácie
o univerzite
Prihláška na štúdium       Akreditované študijné programy 
Informácie
pre záujemcov
o štúdium
      Profil absolventov   Informácie pre študentov
so špecifickými potrebami
     


 

 

Ubytovanie a stravovanie          Kontakt
     

 

Posledná aktualizácia: 20.03.2019