hľadaj
Dnes je 21.04.2015, sviatok/meniny Ervín

Aktuality

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora

AS UPJŠ vyhlásil voľbu kandidáta na rektora UPJŠ na deň 14. mája 2015

viac
Výzva zamestnancom

a priateľom UPJŠ na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za rok 2014.

viac
Rektor UPJŠ podpísal Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve

Dňa 31.3.2015 sa rektor UPJŠ stretol s predsedníčkou KOR pri UPJŠ ...

viac
Cena rektora 2015

Návrhy na udelenie Ceny rektora 2015 je možné predkladať do 30. apríla 2015.

viac
Veľkú medailu sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo prevzal prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Juraj Draxler 26. marca 2015...

viac
Rektor UPJŠ vymenoval novú dekanku Fakulty verejnej správy UPJŠ

Doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. bola menovaná do funkcie dekanky FVS UPJŠ v Košiciach s pôsobnosťou od 1.4.2015 ...

viac
UPJŠ na veľtrhu vzdelávania v Krakove

Už po tretíkrát sa UPJŠ v dňoch od 26. do 28. marca 2015 zúčastnila medzinárodného veľtrhu vzdelávania v Krakove...

viac
BLAHOŽELÁME OCENENÝM

Oceneným zamestnancom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach srdečne blahoželáme !

viac

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 21.04.2015