hľadaj
Dnes je 31.10.2014, sviatok/meniny Aurélia

Aktuality

Vedomostná súťaž o olympizme

Slovenský olympijský výbor vyhlásil vedomostnú súťaž o olympizme...

viac
Pozvánka na verejné zasadnutie Klubu profesorov

Prednáška prof. MUDr. I. Tkáča, PhD. „Retrospektívy a perspektívy personalizovanej liečby cukrovky“ sa uskutoční dňa 18.11.2014 ...

viac
UNIPOC pomáha študentom UPJŠ, vrátane tých so špecifickými potrebami

Rok činnosti má za sebou Univerzitné poradenské centrum, ktoré ponúka poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ v Košiciach - špeciali im pomáhajú so zorientovaním sa v rôznych problematikách.

viac
Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS UPJŠ v Košiciach

na Prírodovedeckej fakulte a na Filozofickej fakulte UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2011- 2015

viac
Verejné ocenenia KSK si prevzali aj osobnosti UPJŠ

Predseda Košického samosprávneho kraja odovzdal dňa 24. 10. 2014 najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy, okrem iných, aj kolektívu Botanickej záhrady, profesorovi Palúšovi, profesorovi Gbúrovi a profesorovi Kafkovi z našej univerzity ...

viac
Erasmus + informačný seminár pre študentov UPJŠ

Dňa 4. 11. 2014 o 17.00 hod. v posluchárni AKOA7...

viac
Výsledky výberového konania na mobility VŠ pracovníkov v rámci pogramu Erasmus+ 2014/2015

Výsledky výberového konania na mobility VŠ pracovníkov v rámci pogramu Erasmus+ 2014/2015
ŠKOLENIA, VÝUČBA

viac
UPJŠ sa aktívne zapojila do MOVE WEEK Košice 2014

Do všetkých aktivít organizovaných počas MOVE WEEK Košice 2014 sa zapojilo celkovo viac ako 15 000 účastníkov.

viac

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 31.10.2014