hľadaj
Dnes je 28.11.2014, sviatok/meniny Henrieta

Aktuality

Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

na Lekárskej fakulte UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015.

viac
Blahoželáme novovymenovaným profesorom

Z rúk prezidenta SR si dňa 19.11.2014 prevzali vymenovacie dekréty traja vysokoškolskí profesori z UPJŠ v Košiciach...

viac
Výsledky volieb do ŠRVŠ SR na UPJŠ v Košiciach

na funkčné obdobie 2014 - 2016

viac
Hokejový tím UPJŠ sa zúčastnil na celoslovenskom turnaji univerzít

Dňa 17. 11.  2014 sa na zimnom štadióne Vl. Dzurillu v Bratislave uskutočnil druhý ročník Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky.

viac
Ukrajinská návšteva na rektoráte našej alma mater

Dňa 10. 11. 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vedenia UPJŠ s ukrajinskými odbornými pracovníkmi pre školstvo...

viac
Rektor UPJŠ vymenoval profesora Pellu do funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ

Dňa 13. 11. 2014 bol do funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ vymenovaný prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. na funkčné obdobie od 13.11.2014 do 12.11.2018...

viac
Rektor prevzal pamätnú medailu k 60. výročiu založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve.

UPJŠ a pracovníci Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach tak boli symbolicky ocenení ...

viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014

Sprievodné podujatia organizované UPJŠ v Košiciach...

viac

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 27.11.2014