Prejsť na obsah

Erasmus+ výzvy na ak. rok 2023/2024

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022

Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Obdobie realizácie mobility: 16.10.2021 – 15.10.2022 Typy mobilít zamerané na školenie: V prípade, ak nie je umožnené absolvovať fyzickú mobilitu na zahraničnej inštitúcii z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zamestnanec má možnosť realizovať virtuálnu mobilitu. Účastník virtuálnej mobility, ktorý na mobilitu nevycestoval a zdržuje sa … Čítať ďalej
22. septembra 2021

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie. Obdobie realizácie mobility: 16.10.2021 – 15.10.2022 Typy mobilít zamerané na výučbu: V prípade, ak nie je umožnené absolvovať fyzickú mobilitu na zahraničnej inštitúcii z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zamestnanec má možnosť realizovať virtuálnu mobilitu. Účastník virtuálnej mobility, ktorý … Čítať ďalej

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021

Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Obdobie realizácie mobility: 16.10.2020 – 15.10.2021 Typy mobilít zamerané na školenie: Výberové kritériá: Administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť zamestnancami UPJŠ. Pravidlá výzvy:   Termín odovzdania prihlášok: Termín najskoršieho možného nástupu: I. fáza 07.10.2020 do 12:00 16.10.2020 II. fáza 11.11.2020 do 12:00 23.11.2020 … Čítať ďalej
21. septembra 2020

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba v rámci programu Erasmus+ na akad. rok 2020/2021

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie. Obdobie realizácie mobility: 16.10.2020 – 15.10.2021 Typy mobilít zamerané na výučbu:  Výberové kritériá: Pravidlá výzvy:   Termín odovzdania prihlášok: Termín najskoršieho možného nástupu: I. fáza 07.10.2020 do 12:00 16.10.2020 II. fáza 11.11.2020 do 12:00 23.11.2020 III. fáza 27.01.2021 … Čítať ďalej

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020

V nadväznosti na príkaz rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 sa upravuje nasledovne: Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Obdobie realizácie mobility: 16.10.2019 – … Čítať ďalej
13. septembra 2019

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba v rámci programu Erasmus+ na akad. rok 2019/2020

V nadväznosti na príkaz rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – výučba v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 sa upravuje nasledovne: Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej … Čítať ďalej
12. septembra 2019

Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na obdobie jún – október 2019

Dodatočné výberové konanie:Výzva pre VŠ pracovníkov na podávanie prihlášok na mobilitu – školenie v rámci programu Erasmus+ na obdobie jún – október 2019 Mobilita podporuje profesionálny rozvoj pedagogických a nepedagogických zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Obdobie realizácie mobility: 05.06.2019 – 15.10.2019 Typy mobilít zamerané na školenie: Výberové kritériá: Administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť riadnymi … Čítať ďalej
15. mája 2019

Študuj na UPJŠ