Prejsť na obsah

Internacionalizácia UPJŠ

3minút, 51sekúnd

V rámci projektu „3i – Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“ sme realizovali aktivity, ktoré viedli k zintenzívneniu medzinárodného rozmeru univerzity.

Výsledkom a súčasťou projektu sú novovytvorené internacionalizované certifikované interdisciplinárne kurzy (ICIK) v anglickom jazyku, ktoré ponúkame pre zahraničných študentov na UPJŠ v Košiciach.

Súčasťou projektu boli tiež aktivity zamerané na internacionalizáciu podujatia Jarná škola doktorandov, ktorú sme inovovali na: 

Jarná internacionalizovaná škola doktorandov UPJŠ

V rámci projektu sme na UPJŠ prijali viacerých zahraničných expertov a realizovali s nimi niekoľko podujatí, workshopov a prednášok.

Workshopy 

Prednášky


Študuj na UPJŠ