UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Výskum magnetického chladenia

Výskum magnetického chladenia

Výskum magnetického chladenia je v súčasnej dobe veľmi intenzívny vzhľadom ku potrebe znižovania elektrickej energie...