UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Quantum Programming Workshop

Quantum Programming Workshop

Workshop will be held on June 26-28, 2019 at Faculty of Science, P. J. Šafarik University in Košice, Jesenná 5

Výskum magnetického chladenia

Výskum magnetického chladenia

Výskum magnetického chladenia je v súčasnej dobe veľmi intenzívny vzhľadom ku potrebe znižovania elektrickej energie...